Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W
Nápis Tomášův Internet
Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W

Tomášovy řeči

Co je demagogie?

Když jsem koncem loňského roku napsal článek Reakce na článek "Hodní a nevinní komunisté aneb jak se nám pod nimi dobře žilo", velice rychle se v komentářích objevil názor, že článek je demagogie. Přiznám se, že ač jsem toto slovo slyšel bezpočtukrát, nikdy jsem se o jeho význam blíže nezajímal a nevěděl jsem, co znamená. Tak jsem mrkl na adresu http://cs.wikipedia.org/wiki/Demagogie a tam jsem našel našel tuto definici:

Demagogie (z řeckého démos = lid + agogos = vůdce) je způsob získávání podpory, při kterém příslušná osoba (demagog) nepoužívá věcné zdůvodňování, ale působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží primitivní a překroucené argumenty.

Přiznám se, že po zvážení všech faktů jsem uznal, že část mého článku, pojednávající o komunismu, skutečně demagogií zavání, protože jsem se dopustil té chyby, že jsem obhajoval komunismus v té podobě, v jaké ho vnímám já a ne v té, v jaké ho vymysleli jeho autoři.
Na definici demagogie z encyklopedie Wikipedia jsem si však dnes vzpomněl při čtení jiného článku - článku ze stránky Well.done s názvem Ano (americkým) základnám. V problematice demagogie jsem sice beznadějný neznalec, nicméně dle mého skromného názoru článek zmíněné definici dost odpovídá. V následujících řádcích se vám pokusím přiblížit, co mne k tomuto názoru přivedlo a vy pak sami posoudíte, zda článek je či není demagogií.
V prvním odstavci například čteme věty:

"Tito lidí (Občanské sdružení "Ne základnám") mají za svůj cíl říci, že Česká republika nechce nést za nic zodpovědnost, nechce imperialistický americký radar, nechce se do ničeho míchat, nýbrž chce jen vyvážet svoje zboží do EU a USA, brát z EU dotace, a požívat vysoké sociální dávky."

Ve skutečnosti by souhlasem s výstavbou amerického radaru Česká republika vyjádřila souhlas s tím, že chce nést zodpovědnost za bezpečnost Spojených států a jejich občanů. Nejsem znalec této problematiky, nicméně jsem četl názory odborníků, kteří soudí, že radar na našem území a raketová základna na území Polska by nás nebyly schopny ochránit před přímým raketovým útokem. Naopak by pro nás radar mohl znamenat ohrožení, neboť by se pro potencionálního nepřítele Spojených států mohl stát lákavým cílem. Případně by mohl přispět k sestřelení jaderné rakety, zamířené na Spojené státy - třeba zrovna nad Českou republikou a k zamoření velkého území vysoce radioaktivním prachem a úlomky. A co na oplátku za toto riziko? O tom se pravděpodobně bude jednat, ale prozatím se zmiňují výhody, jako zrušení víz, či útrata amerických vojáků v hospodách v okolí radaru.
Co se týče vývozu do EU a USA, tak s tím opravdu nemá americký radar nic společného. To je otázka ryze ekonomická a má i druhou stranu mince - že USA a země EU dováží své zboží k nám. A je to proto, že se to exportním firmám vyplatí, ne jako samaritánství za výstavbu radaru. Dotace z EU jsou vnitřní záležitostí EU a s americkým radarem rovněž nemají nic společného. Sama Evropská unie se k otázce radaru staví neutrálně a bere to tak, že je to záležitost České republiky a USA. A sociální dávky? Ty se platí ze státního rozpočtu a s americkým radarem nemají rovněž nic společného.
Již tento odstavec by mohl být dle mého názoru docela dobrým příkladem demagogie, ale další čtení článku přináší příklady ještě daleko lepší. Například:

Nebojovali jsme, zbaběle jsme se vzdali, nevyhodili jsme do povětří podniky vyrábějící zbraně, a i kvůli naší pasivitě trvala II. světová válka dlouhých 6 let.

Jak to bylo se zbabělostí Čechů v té době nejlépe dokládá následující citace, převzatá z Encyklopedie Wikipedia z adresy http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda

Důsledkem této (Mnichovské) dohody přišlo Československo o soustavu pohraničních pevností, kterou začalo budovat už v roce 1934. Nutno také podotknout, že v Československu byla v té době vyhlášena všeobená mobilizace, kterou vyhlásil předseda úřednické vlády gen. Jan Syrový, jenž byl jmenován poté, kdy vláda Milana Hodži podala demisi. Přijala totiž Nótu francouzské vlády, která jí nařizovala odevzdat Německu pohraniční území, kde žije víc než 50% Němců. Československo dokázalo během 5 dnů shromáždit 1 500 000 vojáků a bylo připraveno se bránit.

Bohužel, naši spojenci všem dobře známou Mnichovskou dohodou podpořili požadavky nepřítele a dali jasně najevo, že v případném boji o naše pohraničí nás nepodpoří. Jak dokládají následující řádky ze stejné stránky, případný boj by vedl ke stejnému výsledku, ale z naší země by s velkou pravděpodobností zbyly jen ruiny.

Bohužel armáda jako celek na konflikt se soupeřem typu Německa nebyla a asi ani nemohla být připravena. V armádě bylo zhruba 20% zcela nespolehlivých vojáků německého původu. Překvapivě loajální se ukázali maďarští a rusínští odvedenci. Také nákladně budovaný systém pevností ještě nebyl zdaleka ukončen, chyběly těžší zbraně, vybavenost protitankovými kanóny byla zhruba 50% a na bývalých hranicích s Rakouskem byly pevnosti teprve narychlo budovány po obsazení Rakouska Německem v březnu 1938. V porovnání s Německem byla největší nerovnováha v letectvu, které by po případném útoku asi přestalo brzy existovat, a Němci by tak dosáhli absolutní letecké dominance.

Navíc propaganda Hitlerova ministra propagandy Goebbelse hlásala na všechny strany, že Německu nejde o nic jiného, než o práva sudetských Němců, která jsou Čechy krutě potlačována a samotní Němci jsou mučeni a vražděni. Všem se tedy zdálo, že naše kapitulace a odstoupení pohraničí Německu je sice krutou, ale potřebnou obětí pro udržení míru. Bohužel až další léta ukázala, jak krutě se mýlili.
A jak to bylo tím vyhazováním podniků do vzduchu? I na to bylo myšleno v textu Mnichovské dohody a to hned v jejím druhém odstavci:

2. Spojené království, Francie a Itálie ujednávají, že se vyklizení území provede do 10. října, a to bez zničení jakýchkoli existujících zařízení, a že je československá vláda odpovědná za to, že se vyklizení provede bez poškození uvedených zařízení.

Naše šance na boj proti okupaci zbytku Československa 15. března 1939 výstižně shrnuje věta - opět z Encyklopedie Wikipedia:

Poté, kdy Československo ztratilo své pohraniční pevnosti, které podle Mnichovského diktátu muselo vojsko do 10 dnů opustit bez toho, aniž by pevnosti poškodilo, nebylo pro Hitlera těžké zbytek státu obsadit.

Dvě věty, vytržené z kontextu však nemohou dokázat, že celý článek je laděn demagogicky. Proto budeme v rozboru ještě chvíli pokračovat.

Přístup některých lidí k plánované americké radarové základně je podobný. Chtějí být v NATO. Chtějí, aby nás NATO chránilo. Ale nechtějí už převzít žádné závazky a možné rizika plynoucí z toho, že zde necháme našeho spojence postavit malou základnu na jeho náklady, obranný radar. To je ale odporné pokrytectví!

Podle průzkumů veřejného mínění by pro základnu bylo mnohem více lidí, kdyby měla být zřízena a provozována mnohonárodnostními silami NATO a nikoliv Spojenými státy. NATO má v současné době 26 členů - házet do jednoho pytle USA a NATO, jak to autor činí, tedy nelze. Dává to však podnět k zajímavé otázce - proč má být radar striktně a jen Spojených států a ne NATO? A jak vlastně autor ví, že to bude "obranný" radar? Radar je prostě radar a může být použit jak obranným tak i k útočným účelům.
Co se týče velikosti radaru, tak podle udávaných parametrů to má být největší a nejvýkonnější radar na světě.
Článek dává i pár dalších podmětů k diskusi, ale to by již byla spíše jen prezentace mých názorů a nerad bych se v článku o demagogii sám dopustil demagogie.
Je tedy článek demagogií nebo není? To už nechám na vaší vlastní úvaze.

PS: Zajímavý je však nejen článek, ale také komentáře pod ním. Třeba tato část jednoho:

Jsem jednoznačně pro základnu. Důvody jsou vlastně stejné jako rADovy. Chceme svět vysávat, ale kvůli "blbému" radaru se může česká veřejnost zbláznit. Přitom američané v podstatě nezištně obětovali stovky, tisíce svých vojáků při osvobozování starého kontinentu.

Za prvé nevím, jak chceme svět vysávat. Za druhé blbý radar nemusí být jen tak blbý a neškodný, jak vypadá. Tento zajímavý odstaveček je z knihy Martina Herzána Totalitní světovláda:

Jeden z ústředních amerických projektů se jmenoval ,,MONTAUK,,. Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východně od New York City, na nejzazším výběžku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu – Montauk Force Base 0773, kde byl umístněn gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátorů, oscilátorů, cívkových systémů, vysokofrekvenčních zesilovačů, PC a antén /delta-T-konstrukce/ byl používán k masové kontrole chování občanů a to i za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez příčiny,, se bezvládně vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla řízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila účinnost radaru, zprvu prováděla jen drobné pokusy, kdy například zaměřovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masově ozařováni i vojáci na základně a několik desítek milionů nevinných a neinformovaných civilistů v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo ? Když vláda vyšetřuje sama sebe, vždy jdou obvinění stranou a tak tyto projekty nadále pokračují a to na mnoha místech světa. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a neváhají sáhnout i k největším zvěrstvům, které si jediným razítkem prostě zlegalizují.

A za třetí - památka Američanů, padlých při osvobozování Evropy od nacistické nadvlády nemůže zakrýt fakt, že USA jsou jen stát, v jehož čele stojí chybující lidé a není nikde žádná záruka, že v jejich čele nemůže jednoho dne stanout diktátor - tak, jako stanul v čele Francie Napoleon a v čele Německa Hitler.
To jsme se v článku o demagogii však dostali již někam úplně stranou a tak další pokračování ponechávám vašim úvahám.

Vaše komentáře

Jméno:
E-mail:
Web (i s http://):
Text zprávy:
jsou povoleny tagy <b>, <u>, <i> a <br> , můžete psát i odkazy ve tvaru www.neco.cz nebo http://neco.neco.cz
 
   

Zobrazit příspěvky:

1-20   21-40   


@
24. 09. 2008, 22:45:28
moc se omluvám za tento text, je nevzheldný a roztahaný do několika, proto začněte číst odspoda, děkuji:) další válka by nestála tolik životů ze strany jiných států (technika u nás vyráběná představovala až neskutečné procento výzbroje, kdyby se továrny zničily...) a my jako Češi by jsme si mohli říct - "Jsme malý národ a dlouho jsme si nevládli samy, ale když dojde tvrdý na tvrdý, tak za to dokážem vzít a ničeho se nezaleknem, samostatnost si zaloužíme, protože jsme si ji vybojovali!!!" a to by jsme mohli říct, ať by boj dopadl jakkoliv a zde ztracené životy by vyvážili ušetřené životy vojáků v jiných armádách a naši vojáci by nemuseli umírat v cizích armádách, na úplně cizím uzemí... tato odpoveď se zde jistě setká s odporem v první i druhé části, může to být zajímavá debata, tak se prosím ozvěte, rád se něco dozvím a případně i změním názor, i když dost pochybuji


@
24. 09. 2008, 22:43:27
koneckonců, přečtěte si článek na Wikipedii. Samozřejmě se to dá dost těžko srovnávat, ale stanuli před stejnou otázkou a zvolili so hrdost... Tím jsem chtěl naznačit, že to jde i jinak, než prostě stáhnout ocas... o tom, jestli naše armáda byla schopna ubránit se už toho bylo napsáno tolik, že to snad ani nemá cenu opakovat, ale je to kdyby...pevnosti nebyly dokončeny a tak jejich použití bylo nemožné, stále však tu bylo spoustu vojáků, kteří chtěli bojovat za svou vlast a minimálně by Hitlera zdrželi. Porovnávání techniky by němelo význam, ale kromě letectva se dá říct, že byla vyrovnána, do armády přišla zhruba polovina Němců, takže ti co v se mobilizovali zřejmě bojovat chtěli, jinak by se přece nepřihlásili, další otazník byli Slováci, kteří později ukázali, co všechno jsou schopni udělat pro svůj vlastní stát, naše schopnost bránit se by hodně určoval to, jak by se zachovali národnostní menšiny, nepochybuji však, že by jsme Němcům dokázali způsobit ztráty a nedat jim naše vybavení, továrny (Škodvka v Plzni se stala druhou největší továrnou v celé Německé říši!!! a pracovala po celou dobu války), naši techniku (podvozky našich tanků, které mimochodem mnohem převyšovaly tehdejší německé se používaly až do konce války ke všem účelům a německými vojáky byli hodnoceny jako velmi dobré, kdepak se asi tak vyráběli???), jestli by jsme se ubránili nebo ne je ovliněno tolika faktory, že to nejde dnes určit, jedno je však jisté, další válka by nestála tolik životů ze strany jinýc


@
24. 09. 2008, 22:41:51
oni. a jen tak okrajově, ani nevím, proč tak začínáme Američany nenávidět, když chceš mír, připravuj se na válku, s teroristy se vyjednávat nedá, musí se jim ukázat síla, neříkám, že zrovna tím způsobem, jako třeba válka v Iráku, ale rozhodně se jen nesmí přihlížet, vzpomeňme na Mnichov... 2, to jsem hezky navázal na druhou část mého článku, teď ze mě bude trochu mluvit válečný fanoušek a zároveň obyvatel "Sudet" a z malé části také potomek Sudetských Němců Moje babička občas vypráví, jaké to bývalo v Sudetech před Hitlerem - Němci a Češi žíjí už stovky let pospolu, tak to je a žádné problémy nejsou, skoro každý umí oba jazyky, krev se tak promíchala, že vpodstatě každý je trochu Němec a trochu Čech, národnost se dědí po otci, aby v tom nebyl zmatek. Po příchodu Hitlera a Henleina se vše mění, Němci začínají dělat problémy a Češi také, je však jasné, že tyto problémy Hitler potřeboval, aby naprosto nepodložené požadavky o připojení Sudet nějak odůvodnil... konec vyprávění a k věci, když nás spojenci "zradili" a tak mimochodem potvrdili, že politika ústupků nikam nevede, tak jsem měli podle mého názoru měli bránit, otázka nezní "Ubránili by jsme se?", ale "Měli jsme se bránit?". Například Finsko - 5 milionový národ se naprosto nerozmýšlel a když proti nim vneslo Rusko nehorázné požadavky (důsledkem dost podobné jako ty mnichovské) tak začalo bojovat, tento konflikt se nazývá Zimní válka a Finové svoji samostatnost uhájili a způsobily SSSR nehorázné ztráty, kone


tomas.stanek@email.cz
24. 09. 2008, 22:40:16
Tak článek je bezesporu dobrý, ačkoliv s tebou v několika věcech nesouhlasím, omlouvám se, že se nebudu příliš věnovat demagogii, ale problému radaru v Čechách a obsazení Sudet 1, radar na Českém území první co mne napadne při této otázce je, proč se z toho stala taková aféra??? je to věc vlády, ona taková rozhodnutí dělá, je to její práce, radar bude postaven na vojenském území, tedy území patřící státu, kdo si vymyslel, že jim do toho můžem "kecat"??? Já se Jihočeským matkám taky nepletu do toho, jak vychovávat dítě, hloupé přirovnání, ale tak já to vidím... jednou jsem ve vesnické hospodě vyslechl rozhovor, jehož obsahem bylo, proč si znepřátelit Rusy a stát se potencionálním cílem teroristů??? Radar je taktéž otázka - USA nebo Rusko??? nevím jak vy, ale já to vidím jasně, kdo nás uvrhl do komunistické vlády a vpodstatě nás i v roce 1968 obsadil??? Ano je to Rusko. Kdo pomohl našemu kontinentu při největším konfliktu v historii a Marshallovým plánem ji zase dostal z poválečné misérie??? Ano je to USA. Lidé až moc rychle zapomínají... v tvém článku si vlastně protořečíš, píšeš, že nás není schopna ochránit před raketovým útokem, ale zároveň že by mohla být sestřelena atomová raketa nad naším územím... Radar bude tak jako tak postaven, opozice to dobře ví, protože naše vztahy s nejmocnějším státem Světa jsou přeci jen trochu jiná káva, než jsme si asi schopni pochopit, Paroubek a spol. se prostě jen svezou na protiamerické vlně, ale kdyby oni vládli, schálili by to


net4_noci
garou@centrum.cz
4. 09. 2007, 13:27:52
Buď pozdraven
Zobrazit příspěvky:

1-20   21-40   

Zpět na Tomášovy řeči
Tomáš
28. května. 2007Tomáš 2007
Naposledy změněno: