UNDER ATTACK
ABBA

Don't know how to take it,
don't know where to go,
My resistance running low,
And every day the hold is getting
tighter and it troubles me so,
(You know that I'm nobody's fool),
I'm nobody's fool and yet it's clear to me,
I don't have a strategy,
It's just like taking candy
from a baby and I think I must be.

Under attack, I'm being taken,
About to crack, defenses breaking,
Won't somebody see and save a heart,
Come and rescue me now
'cause I'm falling apart,
Under attack, I'm taking cover,
He saw my track, my chasing lover,
Thinking nothing's gonna stop him now,
Should I want to, I'm not sure,
I won't know how.

This is getting crazy,
I should tell him so,
Really let my anger show,
'Cause waiting at the answer
to his questions is a definite blow,
(I'm kind of certain that's the truth),
Guess I'm kind of flattered
but I'm scared as well,
Something like a magic spell,
I hardly dare to think of what could happen,
where I'd be if I fell.

Under attack, I'm being taken,
About to crack, defenses breaking,
Won't somebody see and save a heart,
Come and rescue me now
'cause I'm falling apart,
Under attack, I'm taking cover,
He saw my track, my chasing lover,
Thinking nothing's gonna stop him now,
Should I want to, I'm not sure,
I won't know how.

Under attack, I'm being taken,
About to crack, defenses breaking,
Won't somebody see and save a heart,
Come and rescue me now
'cause I'm falling apart,
Under attack, I'm taking cover,
He saw my track, my chasing lover,
Thinking nothing's gonna stop him now,
Should I want to, I'm not sure,
I won't know how.

Under attack, I'm being taken,
About to crack, defenses breaking,
Won't somebody see and save a heart,
Come and rescue me now
'cause I'm falling apart...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ÚTOKEM
ABBA

Nevím, jak se do toho dát,
nevím, kudy na to jít.
Můj odpor se snižuje.
A obklíčení je každý den
těsnější a to mě trápí.
(Víš, že nejsem žádný blázen)
Nejsem žádný blázen a je mi to jasné.
Nemám strategii.
Je to docela jako vzít sladkost
dítěti a já myslím, že to musím udělat.

Útokem, jsem vzatá.
Skoro poražená, obrana prolomená.
Chce někdo vidět a zachránit srdce.
Přijď a zachraň mě teď,
protože se rozpadám.
Útokem, ukrývám se.
Viděl mou stopu, můj pronásledující milovník.
Myslím, že už ho teď nic nezastaví.
Měla bych chtít, nejsem si jistá,
nevím jak.

To je čím dál bláznivější,
tak bych mu to měla říct.
Opravdu nechám mou zlost projevit.
Protože čekání na odpověď
na jeho otázku je poslední rána.
(Jsem si docela jistá, že to je pravda)
Domnívá se, že mu budu lichotit,
ale já jsem hrozně vylekaná.
Něco jako magická formule.
Těžko se odvážím přemýšlet, co by se mohlo stát,
kde bych mohla být, pokud padnu.

Útokem, jsem vzatá.
Skoro poražená, obrana prolomená.
Chce někdo vidět a zachránit srdce.
Přijď a zachraň mě teď,
protože se rozpadám.
Útokem, ukrývám se.
Viděl mou stopu, můj pronásledující milovník.
Myslím, že už ho teď nic nezastaví.
Měla bych chtít, nejsem si jistá,
nevím jak.

Útokem, jsem vzatá.
Skoro poražená, obrana prolomená.
Chce někdo vidět a zachránit srdce.
Přijď a zachraň mě teď,
protože se rozpadám.
Útokem, ukrývám se.
Viděl mou stopu, můj pronásledující milovník.
Myslím, že už ho teď nic nezastaví.
Měla bych chtít, nejsem si jistá,
nevím jak.

Útokem, jsem vzatá.
Skoro poražená, obrana prolomená.
Chce někdo vidět a zachránit srdce.
Přijď a zachraň mě teď,
protože se rozpadám.
Překlad z http://www.pohodar.com