TWO FOR THE PRICE OF ONE
ABBA

He had what you might call
a trivial occupation,
He cleaned the platforms
of the local railway station,
With no romance in his life,
Sometimes he wished he had a wife,
He read the matrimonial advertising pages,
The cries for help from different people,
different ages,
But they had nothing to say,
At least not until the day,
When something special he read,
This is what it said:
If you dream of the girl for you,
Then call us and get two for the price of one,
We're the answer if you feel blue,
So call us and get two for the price of one,
If you dream of the girl for you,
(If you are dreaming of someone
who might be right for you.)
Then call us and get two for the price of one,
(Why don't you call us
and you'll get two for the price of one.)
We're the answer if you feel blue,
(We may be the answers to your problem,
a chance with we two.)
So call us and get two for the price of one,
(Why don't you call us
and you'll get two for the price of one.)

He called the number and a voice said,
"Alice Whiting",
The voice was husky and it sounded
quite exciting,
He was amazed at his luck,
The purest streak of gold he'd struck,
He said, "I read your ad,
it sounded rather thrilling,
I think a meeting
could be mutually fulfilling,
Why don't we meet for a chat,
The three of us in my flat,
I can't forget what I read",
This is what it said:
If you dream of the girl for you,
Then call us and get two for the price of one,
We're the answer if you feel blue,
So call us and get two for the price of one,
If you dream of the girl for you,
(If you are dreaming of someone
who might be right for you.)
Then call us and get two for the price of one,
(Why don't you call us
and you'll get two for the price of one.)
We're the answer if you feel blue,
(We may be the answers to your problem,
a chance with we two.)
So call us and get two,
(Why don't you call us and you'll get two.)
For the price of one.

She said,
"I'm sure we must be perfect for each other,
And if you doubt it you'll be certain
when you meet my mother."
Lyrics from http://www.pohodar.com

DVĚ ZA CENU JEDNÉ
ABBA

On měl, jak můžeš hádat,
primitivní práci.
Zametal nástupiště
na místním nádraží.
Žádná romantika v jeho životě.
Někdy si přál, aby měl měl manželku.
Četl manželské inzertní stránky.
Prosil o pomoc různé lidi,
různé agentury.
Ale oni mu neměli co říct.
Alespoň ne do dne,
když četl něco zvláštního.
Tohle je to, co tam bylo řečeno:
Jestliže sníš o dívce pro Tebe,
Potom nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
My jsme řešení, když se cítíš špatně.
Tak nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
Jestli sníš o dívce pro Tebe,
(Jestli sníš o někom
kdo by mohl být ten pravý pro Tebe.)
Potom nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
(Proč nám nevoláš a
nedostaneš dvě za cenu jedné.)
My jsme řešení, když se cítíš špatně.
(Můžeme být řešením Tvého problému,
příležitost pro nás pro oba.)
Tak nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
(Pro nám nevoláš a
nedostaneš dvě za cenu jedné.)

Vytočil číslo a ozval se hlas:
"Alice Whiting",
Hlas byl chraplavý a zněl
docela vzrušeně.
On byl ohromen svým štěstím.
Narazil na žílu nejryzejšího zlata.
Řekl, "Četl jsem váš inzerát,
zněl docela senzačně.
Myslím si, že schůzka
by mohla oboustranně vyhovovat.
Proč bychom se nesešli na pokec,
Tři z nás v mém bytě,
nemůžu zapomenout, co jsem četl",
Tohle je to, co tam stálo:
Jestliže sníš o dívce pro Tebe,
Potom nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
My jsme řešení, když se cítíš špatně.
Tak nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
Jestli sníš o dívce pro Tebe,
(Jestli sníš o někom
kdo by mohl být ten pravý pro Tebe.)
Potom nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
(Proč nám nevoláš a
nedostaneš dvě za cenu jedné.)
My jsme řešení, když se cítíš špatně.
(Můžeme být řešením Tvého problému,
příležitost pro nás pro oba.)
Tak nám zavolej a dostaneš dvě za cenu jedné.
(Pro nám nevoláš a
nedostaneš dvě za cenu jedné.)

Ona řekla:
"Jsem si jistá, že se budeme k sobě hodit.
A pokud o tom pochybuješ, budeš si jistý,
až se setkáš s mou matkou."
Překlad z http://www.pohodar.com