THE WINNER TAKES IT ALL
ABBA

I don't wanna talk,
About the things we've gone through,
Though it's hurting me,
Now it's history,
I've played all my cards,
And that's what you've done too,
Nothing more to say,
No more ace to play.

The winner takes it all,
The loser standing small,
Beside the victory,
That's her destiny.

I was in your arms,
Thinking I belonged there,
I figured it made sense,
Building me a fence,
Building me a home,
Thinking I'd be strong there,
But I was a fool,
Playing by the rules.

The gods may throw a dice,
Their minds as cold as ice,
And someone way down here,
Loses someone dear,

The winner takes it all,
The loser has to fall,
It's simple and it's plain,
Why should I complain.

But tell me does she kiss,
Like I used to kiss you?
Does it feel the same,
When she calls your name?
Somewhere deep inside,
You must know I miss you,
But what can I say,
Rules must be obeyed.

The judges will decide,
The likes of me abide,
Spectators of the show,
Always staying low,
The game is on again,
A lover or a friend,
A big thing or a small,
The winner takes it all.

I don't wanna talk,
If it makes you feel sad,
And I understand,
You've come to shake my hand,
I apologize,
If it makes you feel bad,
Seeing me so tense,
No self-confidence,
But you see,
The winner takes it all,
The winner takes it all...
Lyrics from http://www.pohodar.com

VÍTĚZ BERE VŠECHNO
ABBA

Nechci o tom mluvit.
O věcech, kterými jsme prošli.
I když mě to bolí.
Teď už je to minulost.
Odehrála jsem všechny karty.
A Ty jsi udělal totéž.
Nic, co by se dalo říct.
Žádné eso k odehrání.

Vítěz bere všechno.
Poražená zůstane stranou.
Mimo vítězství.
To je její osud.

Byla jsem v tvé náruči.
Myslela jsem, že tam patřím.
Myslela jsem, že má smysl,
Vybudovat si hradbu,
Vybudovat si domov,
Abych tam byla silná.
Byla jsem blázen.
Hrála jsem podle pravidel.

Bohové hodili kostkou.
Jejich mysl je chladná jako led.
A někdo tady dole,
ztrácí někoho drahého.

Vítěz bere všechno,
poražený musí padnout.
Je to jednoduché a prosté.
Proč bych si měla stěžovat.

Ale řekni mi, líbá Tě,
Tak, jako jsem tě líbala já?
Je to stejný pocit?
Když volá Tvé jméno.
Někde hluboko uvnitř Tebe,
Musíš vědět, že mi chybíš.
Ale co můžu říct.
Pravidla se musí dodržet.

Rozhodčí rozhodnou,
A já to respektuji.
Diváci na vystoupení,
vždycky stojí stranou.
A zase se hraje.
O milence nebo přítele.
O velkou myšlenku nebo malou.
Vítěz bere všechno.

Nebudu o tom mluvit,
pokud tě to rozesmutňuje.
A já rozumím,
příjdeš mi potřást rukou.
Omlouvám se,
pokud se kvůli tomu cítíš špatně.
Když mě vidíš napjatou
Bez sebedůvěry.
Ale ty víš,
vítěz bere všechno.
Vítěz bere všechno...
Překlad z http://www.pohodar.com