THE VISITORS
ABBA

I hear the door-bell ring
and suddenly the panic takes me,
The sound so ominously tearing
through the silence,
I cannot move, I'm standing,
Numb and frozen,
Among the things I love so dearly,
The books, the paintings and the furniture,
Help me.

The signal's sounding once again
and someone tries the door-knob,
None of my friends would be so stupidly impatient,
And they don't dare to come here,
Anymore now,
But how I loved our secret meetings,
We talked and talked in quiet voices,
Smiling.

Now I hear them moving,
muffled noises coming through the door,
I feel I'm,
Crackin' up,
Voices growing louder,
irritation building and I'm close to fainting,
Crackin' up,
They must know by now I'm in here trembling
in a terror ever growing,
Crackin' up,
My whole world is falling, going crazy,
there is no escaping now, I'm,
Crackin' up.

These walls have witnessed all the anguish
of humiliation,
And seen the hope of freedom glow in shining faces,
And now they've come to take me,
Come to break me,
And yet it isn't unexpected,
I have been waiting for these visitors,
Help me.

Now I hear them moving,
muffled noises coming through the door,
I feel I'm,
Crackin' up,
Voices growing louder,
irritation building and I'm close to fainting,
Crackin' up,
They must know by now I'm in here trembling
in a terror ever growing,
Crackin' up,
My whole world is falling, going crazy,
there is no escaping now, I'm,
Crackin' up.

Now I hear them moving,
muffled noises coming through the door,
I feel I'm,
Crackin' up,
Voices growing louder,
irritation building and I'm close to fainting,
Crackin' up,
(I have been waiting for these visitors.)
They must know by now I'm in here trembling
in a terror ever growing,
Crackin' up,
(I have been waiting for these visitors.)
My whole world is falling, going crazy,
there is no escaping now, I'm,
Crackin' up,
(I have been waiting for these visitors.)
Now I hear them moving,
muffled noises coming through the door,
I feel I'm,
Crackin' up,
Voices growing louder,
irritation building and I'm close to fainting,
Crackin' up,
(I have been waiting for these visitors.)
They must know by now I'm in here trembling
in a terror ever growing,
Crackin' up,
(I have been waiting for these visitors...)
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁVŠTĚVNÍCI
ABBA

Slyším zvonění zvonku u dveří
a náhle mě zachvátí panika.
Ten zvuk se tak zlověstně
nese tichem.
Nemůžu se pohnout z místa, tak stojím,
strnule a zmrzle.
Mezi věcmi, které jsou pro mě tak drahé,
knihami, obrazy a nábytkem.
Pomoz mi.

Zvonění zní ještě jednou
a někdo tiskne kliku.
Žádný s mých přátel by nebyl takhle pitomě netrpělivý.
A ani by se neodvážili sem jen tak vstoupit.
Ještě teď.
Ale jak já milovala naše utajená setkání.
Povídali jsme si a povídali tichými hlasy.
Smích.

Teď vnímám jejich pohyb,
tlumené zvuky pronikají dveřmi.
Cítím, že jsem
zhroucená.
Zvuky jsou hlasitější,
a podrážděnější a já jsem blízká mdlobě,
zhroucená.
Musí přece vědět, že se tady chvěju
v sílící hrůze,
zhroucená.
Celý můj svět se řítí, je bláznivý,
není z toho úniku, jsem
zhroucená.

Tyhle stěny byly svědkem vší bolesti
z pokoření.
A viděly naději na blahou svobodu v zářících tvářích.
A nyní jdou, aby si mě vzali,
přicházejí mě zlomit.
A přece to není neočekávané,
čekala jsem na tyhle návštěvníky.
Pomoz mi.

Teď vnímám jejich pohyb,
tlumené zvuky pronikají dveřmi.
Cítím, že jsem
zhroucená.
Zvuky jsou hlasitější,
a podrážděnější a já jsem blízká mdlobě,
zhroucená.
Musí přece vědět, že se tady chvěju
v sílící hrůze,
zhroucená.
Celý můj svět se řítí, je bláznivý,
není z toho úniku, jsem
zhroucená.

Teď vnímám jejich pohyb,
tlumené zvuky pronikají dveřmi.
Cítím, že jsem
zhroucená.
Zvuky jsou hlasitější,
a podrážděnější a já jsem blízká mdlobě,
zhroucená.
(Čekala jsem na tyhle návštěvníky.)
Musí přece vědět, že se tady chvěju
v sílící hrůze,
zhroucená.
(Čekala jsem na tyhle návštěvníky.)
Celý můj svět se řítí, je bláznivý,
není z toho úniku, jsem
zhroucená.
(Čekala jsem na tyhle návštěvníky).
Teď vnímám jejich pohyb,
tlumené zvuky pronikají dveřmi.
Cítím, že jsem
zhroucená.
Zvuky jsou hlasitější,
a podrážděnější a já jsem blízká mdlobě,
zhroucená.
(Čekala jsem na tyhle návštěvníky.)
Musí přece vědět, že se tady chvěju
v sílící hrůze,
zhroucená.
(Čekala jsem na tyhle návštěvníky...)
Překlad z http://www.pohodar.com