THE NAME OF THE GAME
ABBA

I've seen you twice, in a short time,
Only a week since we started,
It seems to me, for every time,
I'm getting more open-hearted.

I was an impossible case,
No-one ever could reach me,
But I think I can see in your face,
There's a lot you can teach me,
So I wanna know.

What's the name of the game?
Does it mean anything to you?
What's the name of the game?
Can you feel it the way I do?
Tell me please, 'cause I have to know,
I'm a bashful child, beginning to grow.

And you make me talk,
And you make me feel,
And you make me show,
What I'm trying to conceal,
If I trust in you, would you let me down?
Would you laugh at me, if I said
I care for you?
Could you feel the same way too?
I wanna know.

The name of the game.

I have no friends, no-one to see,
And I am never invited,
Now I am here, talking to you,
No wonder I get excited.

Your smile, and the sound of your voice,
And the way you see through me,
Got a feeling, you give me no choice,
But it means a lot to me,
So I wanna know.

What's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice),
Does it mean anything to you?
(Got a feeling you give me no choice),
(But it means a lot),
What's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice),
Can you feel it the way I do?
Tell me please, 'cause I have to know,
I'm a bashful child, beginning to grow.

And you make me talk,
And you make me feel,
And you make me show,
What I'm trying to conceal,
If I trust in you, would you let me down?
Would you laugh at me, if I said
I care for you?
Could you feel the same way too?
I wanna know,
Oh yes, I wanna know.

The name of the game,
(I was an impossible case),
Does it mean anything to you?
(But I think I can see in your face),
(That it means a lot),
What's the name of the game?
(Your smile and the sound of your voice),
Can you feel it the way I do?
(Got a feeling you give me no choice),
(But it means a lot),
What's the name of the game?
(I was an impossible case),
Does it mean anything to you?
(But I think I can see in your face),
(That it means a lot),
What's the name of the game...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JMÉNO TÉ HRY
ABBA

Viděla jsem Tě dvakrát, v krátký čas.
Jenom týden po tom, co jsme začali.
Zdá se mi, po celý čas,
že jsem mnohem otevřenější.

Byla jsem jako nedobytná pokladna.
Nikdo mne nemohl otevřít.
Ale myslím, že se Ti můžu podívat do tváře.
Je toho mnoho, co mě můžeš naučit.
Tak chci znát.

Jaké má ta hra jméno?
Znamená to něco pro Tebe?
Jaké má ta hra jméno?
Cítíš to stejně, jako já?
Řekni mi to, prosím, protože to musím vědět.
Jsem stydlivé dítě, které začíná růst.

A přiměl jsi mě vyprávět.
A přiměl jsi mě vnímat.
A přiměl jsi mě ukázat,
Co se pokouším skrýt.
Když Ti důvěřuji, mohl bys mě nechat ve štychu?
Mohl by ses mi smát, kdybych řekla,
že Tě mám ráda?
Mohl bys to také cítit stejně?
Chci vědět.

Jméno té hry

Nemám žádné přátele, nikoho ke shledání.
A nejsem nikdy nikam pozvaná.
Teď jsem tady, mluvím na Tebe.
Žádný div, že se cítím vzrušená.

Tvůj úsměv a zvuk Tvého hlasu.
A ten způsob, jakým se díváš skrz mne.
Mám pocit, že mi nedáváš na vybranou.
Ale to pro mě znamená hodně.
Tak chci znát.

Jaké má ta hra jméno?
(Tvůj úsměv a zvuk Tvého hlasu)
Znamená to něco pro Tebe?
(Mám pocit, že mi nedáváš na vybranou.)
(Ale to znamená hodně)
Jaké má ta hra jméno?
(Tvůj úsměv a zvuk Tvého hlasu)
Cítíš to stejně, jako já?
Řekni mi to, prosím, protože to musím vědět.
Jsem stydlivé dítě, které začíná růst.

A přiměl jsi mě vyprávět.
A přiměl jsi mě vnímat.
A přiměl jsi mě ukázat,
Co se pokouším skrýt.
Když Ti důvěřuji, mohl bys mě nechat ve štychu?
Mohl by ses mi smát, kdybych řekla,
že Tě mám ráda?
Mohl bys to také cítit stejně?
Chci vědět.
Oh ano, chci vědět.

Jaké má ta hra jméno?
(Byla jsem nedobytnou pokladnou)
Znamená to něco pro Tebe?
(Ale myslím, že se Ti můžu podívat do tváře)
(To znamená mnoho)
Jaké má ta hra jméno?
(Tvůj úsměv a zvuk Tvého hlasu)
Cítíš to stejně, jako já?
(Mám pocit, že mi nedáváš na vybranou.)
(Ale znamená to hodně)
Jaké má ta hra jméno?
(Byla jsem nedobytnou pokladnou)
Znamená to něco pro Tebe?
(Ale myslím, že se Ti můžu podívat do tváře)
(To znamená mnoho)
Jaké má ta hra jméno...
Překlad z http://www.pohodar.com