THE PIPER
ABBA

They came from the hills
And they came from the valleys and the plains
They struggled in the cold
In the heat and the snow and in the rain
Came to hear him play
Play their minds away

We're all following a strange melody
We're all summoned by a tune
We're following the piper
And we dance beneath the moon...
We're following the piper
And we dance beneath the moon for him
And we dance beneath the moon

Sub luna saltamus

They came from the south
From the west and the north and from the east
They waited for the man
Like a parish is waiting for the priest
Longed to hear him play
Play their minds away

We're all following a strange melody
We're all summoned by a tune
We're following the piper
And we dance beneath the moon...
We're following the piper
And we dance beneath the moon for him
And we dance beneath the moon

Sub luna saltamus

He gave them a dream
He seduced everybody in the land
The fire in his eyes
And the fear was a weapon in his hand
So they let him play
Play their minds away

We're all following a strange melody
We're all summoned by a tune
We're following the piper
And we dance beneath the moon...
We're following the piper
And we dance beneath the moon for him
And we dance beneath the moon
And we dance beneath the moon
Lyrics from http://www.pohodar.com

PIŠTEC
ABBA

Přišli z kopců
A přišli z údolí a planin
Probíjeli se sem v zimě
V horku a sněhu a dešti.
Přišli, aby ho slyšeli hrát
Hudba ovládla jejich mysl

Následujeme všichni nezvyklou melodii
Písnička nás všechny svolala
Následujeme pištce
A tancujeme pod měsícem...
Následujeme pištce
A tancujeme pro něho pod měsícem
A tancujeme pod měsícem

Tancujeme pod měsícem

Přišli z jihu
Ze západu a ze severu a z východu
Čekali na člověka
Jako farnost čeká na kněze
Toužili ho slyšet hrát
Hudba ovládla jejich mysl

Následujeme všichni nezvyklou melodii
Písnička nás všechny svolala
Následujeme pištce
A tancujeme pod měsícem...
Následujeme pištce
A tancujeme pro něho pod měsícem
A tancujeme pod měsícem

Tancujeme pod měsícem

Dal jim sen
Zlákal každého v zemi
Oheň v jeho očích,
A strach byl zbraní v jeho rukách
Tak jej nechali hrát
Hudba ovládla jejich mysl

Následujeme všichni nezvyklou melodii
Písnička nás všechny svolala
Následujeme pištce
A tancujeme pod měsícem...
Následujeme pištce
A tancujeme pro něho pod měsícem
A tancujeme pod měsícem
A tancujeme pod měsícem
Překlad z http://www.pohodar.com