THE DAY BEFORE YOU CAME
ABBA

Must have left my house at eight, because I always do,
My train, I'm certain, left the station just when it was due,
I must have read the morning paper going into town,
And having gotten through the editorial,
no doubt I must have frowned,
I must have made my desk around a quarter after nine,
With letters to be read
and heaps of papers waiting to be signed,
I must have gone to lunch at half past twelve or so,
The usual place, the usual bunch,
And still on top of this I'm pretty sure it must have rained,
The day before you came.

I must have lit my seventh cigarette at half past two,
And at the time I never even noticed I was blue,
I must have kept on dragging
through the business of the day,
Without really knowing anything, I hid a part of me away,
At five I must have left, there's no exception to the rule,
A matter of routine,
I've done it ever since I finished school,
The train back home again
Undoubtedly I must have read the evening paper then,
Oh yes, I'm sure
my life was well within it's usual frame,
The day before you came.

Must have opened my front door at eight o'clock or so,
And stopped along the way
to buy some Chinese food to go,
I'm sure I had my dinner watching something on TV,
There's not, I think,
a single episode of Dallas that I didn't see,
I must have gone to bed around a quarter after ten,
I need a lot of sleep,
and so I like to be in bed by then,
I must have read a while,
The latest one by Marilyn French
or something in that style,
It's funny, but I had no sense of living without aim,
The day before you came.

And turning out the light,
I must have yawned and cuddled up for yet another night,
And rattling on the roof
I must have heard the sound of rain,
The day before you came.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DEN PŘEDTÍM, NEŽ JSI PŘIŠEL
ABBA

Musela jsem opustit dům v osm, tak jako vždycky.
Můj vlak, jsem si jistá, opustil stanici tak, jak měl.
Četla jsem si noviny, než jsem dorazila do města.
Přečetla jsem úvodník
a neměla žádný důvod k zamračení.
Byla jsem u mého stolu čtvrt hodiny po deváté,
s dopisy na přečtení
a kupou papírů k podpisu,
šla na oběd o půl jedné, nebo nějak tak,
obvyklé místo, stejní lidé.
A k tomu všemu jsem si jistá, že pršelo.
Den předtím, než jsi přišel.

Vykouřila jsem svou sedmou cigaretu o půl třetí,
v tom čase jsem si nikdy nepřipadala smutná.
Vyrazila jsem na tažení
obchody ten den.
Aniž bych cokoliv věděla, odhodila jsem pryč část mě.
O páté jsem odjela, nebylo v tom nic neobvyklého.
Stejná rutina,
dělala jsem to tak, co jsem ukončila školu.
Vlak zpátky domů,
nepochybně jsem četla večerní noviny.
O ano, jsem si jistá,
že můj život byl dobrý v jeho obvyklém běhu.
Den předtím, než jsi přišel.

Otevřela jsem přední dveře v osm hodin nebo nějak tak.
A zastavila se,
abych mohla jít koupit k jídlu nějakou čínu.
Vím, že jsem večeřela a koukala při tom na televizi.
Nebyl, myslím,
jediný díl Dallasu, který bych neviděla.
Šla jsem do postele okolo čtvrt na jedenáct.
Potřebovala jsem hodně spát
a tak jsem chodila v tu dobu.
Chvíli jsem si četla,
něco nejnovějšího od Marylin French,
nebo něco v tom stylu.
Je to bláznivé, ale neměla jsem smysl pro život bez cíle.
Den předtím, než jsi přišel.

Zhaslo světlo,
zívala jsem a uložila se tak, jako každou noc.
Slyšela jsem pleskání na střeše,
to jak venku pršelo.
Den předtím, než jsi přišel.
Překlad z http://www.pohodar.com