WHEN I KISSED THE TEACHER
ABBA

Everybody screamed when I kissed the teacher,
And they must have thought they dreamed
when I kissed the teacher,
All my friends at school,
They had never seen the teacher blush,
he looked like a fool,
Nearly petrified 'cos he was taken by surprise,
When I kissed the teacher,
Couldn't quite believe his eyes,
when I kissed the teacher,
My whole class went wild,
As I held my breath, the world stood still,
but then he just smiled,
I was in the seventh heaven
when I kissed the teacher.

One of these days,
Gonna tell him I dream of him every night,
One of these days,
Gonna show him I care,
gonna teach him a lesson alright.

I was in a trance
when I kissed the teacher,
Suddenly I took the chance
when I kissed the teacher,
Leaning over me,
he was trying to explain the laws of geometry,
And I couldn't help it,
I just had to kiss the teacher.

One of these days,
Gonna tell him I dream of him every night,
One of these days,
Gonna show him I care,
gonna teach him a lesson alright.

What a crazy day,
when I kissed the teacher,
All my sense had flown away
when I kissed the teacher,
My whole class went wild,
As I held my breath, the world stood still,
but then he just smiled,
I was in the seventh heaven
when I kissed the teacher
(I wanna hug, hug, hug him),
When I kissed the teacher
(I wanna hug, hug him),
When I kissed the teacher
(I wanna hug, hug, hug him),
When I kissed the teacher
(I wanna hug, hug him),
When I kissed the teacher...
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ JSEM POLÍBILA UČITELE
ABBA

Všichni křičeli, když jsem políbila učitele.
A museli si myslet, že se jim to snad zdá,
když jsem políbila učitele.
Všichni moji přátelé ze školy,
nikdy neviděli, že by se učitel červenal,
vypadal jako šašek.
Úplně zkameněl, protože byl hrozně překvapený.
Když jsem políbila učitele.
Nemohl uvěřit svým očím,
když jsem políbila učitele.
Celá moje třída začala šílet,
až jsem zadržela dech, svět se zastavil,
ale pak se on začal usmívat.
Já byla v sedmém nebi,
když jsem políbila učitele.

Jednoho dne,
mu řeknu, že o něm sním každou noc.
Jednoho dne,
mu ukážu svou péči,
dám mu správnou lekci.

Byla jsem v extázi,
když jsem políbila učitele.
Náhle jsem vzala tu šanci,
když jsem políbila učitele.
Učení šlo mimo mě,
zkoušel vysvětlovat zákony geometrie.
A já si nemohla pomoct.
Musela jsem políbit učitele.

Jednoho dne,
mu řeknu, že o něm sním každou noc.
Jednoho dne,
mu ukážu svou péči,
dám mu správnou lekci.

Jaký bláznivý den,
když jsem políbila učitele.
Všechny moje smysly odlétly pryč,
když jsem políbila učitele.
Celá moje třída začala šílet,
až jsem zadržela dech, svět se zastavil,
ale pak se on začal usmívat.
Já byla v sedmém nebi,
když jsem políbila učitele.
(Budu ho objímat, objímat, objímat),
Když jsem políbila učitele.
(Budu ho objímat, objímat, objímat),
Když jsem políbila učitele.
(Budu ho objímat, objímat, objímat),
Když jsem políbila učitele.
(Budu ho objímat, objímat, objímat),
Když jsem políbila učitele...
Překlad z http://www.pohodar.com