SUPER TROUPER
ABBA

Super Trouper beams are gonna blind me,
but I won't feel blue,
Like I always do,
'cause somewhere in the crowd there's you.

I was sick and tired of everything,
When I called you last night from Glasgow,
All I do is eat and sleep and sing,
Wishing every show was the last show
(wishing every show was the last show),
So imagine I was glad to hear you're coming
(glad to hear you're coming),
Suddenly I feel all right,
(And suddenly it's gonna be),
And it's gonna be so different,
When I'm on the stage tonight.

Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
lights are gonna find me,
Shining like the sun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Smiling, having fun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Feeling like a number one,
Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
beams are gonna blind me,
But I won't feel blue,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Like I always do,
(Sup-p-per Troup-p-per),
'Cause somewhere in the crowd there's you.

Facing twenty thousand of your friends,
How can anyone be so lonely,
Part of a success that never ends,
Still I'm thinking about you only
(still I'm thinking about you only),
There are moments when I think I'm going crazy
(think I'm going crazy),
But it's gonna be alright
(You'll soon be changing everything),
Everything will be so different,
When I'm on the stage tonight.

Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
lights are gonna find me,
Shining like the sun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Smiling, having fun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Feeling like a number one,
Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
beams are gonna blind me,
But I won't feel blue,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Like I always do,
(Sup-p-per Troup-p-per),
'Cause somewhere in the crowd there's you.

So I'll be there when you arrive,
The sight of you will prove to me I'm still alive,
And when you take me in your arms,
And hold me tight,
I know it's gonna mean so much tonight.

Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
lights are gonna find me,
Shining like the sun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Smiling, having fun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Feeling like a number one,
Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
beams are gonna blind me,
But I won't feel blue,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Like I always do,
(Sup-p-per Troup-p-per),
'Cause somewhere in the crowd there's you,
Sup-p-per Troup-p-per
lights are gonna find me,
Shining like the sun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Smiling, having fun,
(Sup-p-per Troup-p-per),
Feeling like a number one,
Tonight the Sup-p-per Troup-p-per
beams are gonna blind me,
But I won't feel blue...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEVIŠTNÍ REFLEKTOR
ABBA

Jevištní reflektor mě září oslepuje.
Ale já se nechci cítit špatně.
Jak je u mě obvyklé.
Protože někde v davu jsi ty.

Byla jsem smutná a unavená vším,
Když jsem ti volala poslední noc z Glasgowa.
Pořád jen jím, spím a zpívám.
A přeju si, aby každá show byla poslední.
(A přeju si, aby každá show byla poslední).
Představuji si, jak jsem šťstná, když tě slyším přicházet.
(šťastná, když tě slyším přicházet).
Náhle se cítím dobře.
(A najednou je to tu).
A jak je to rozdílné,
když jsem na jevišti tuto noc.

Dnes v noci jevištní reflektor,
světla si mne najdou.
Svítí jako slunce.
(Jevištní reflektor)
Smát se, mít dobrou náladu.
(Jevištní reflektor)
Cítit se jako číslo jedna.
Dnes v noci jevištní reflektor,
zaří mne oslňuje.
Ale já se nechci cítit špatně.
(Jevištní reflektor)
Jak je u mě obvyklé.
(Jevištní reflektor)
Protože někde v davu jsi ty.

Obklopen dvaceti tisíci přátel,
Jak se může někdo cítit tak osaměle.
Období úspěchu, které nekončí.
Jenom, když myslím na tebe.
(Jenom, když myslím na tebe).
To je moment, ve kterém jsem myslím bláznivá.
(myslím bláznivá)
Ale je to dobré.
(brzy něco změníš)
A jak je to rozdílné,
když jsem na jevišti tuto noc.

Dnes v noci jevištní reflektor,
světla si mne najdou.
Svítí jako slunce.
(Jevištní reflektor)
Smát se, mít dobrou náladu.
(Jevištní reflektor)
Cítit se jako číslo jedna.
Dnes v noci jevištní reflektor,
zaří mne oslňuje.
Ale já se nechci cítit špatně.
(Jevištní reflektor)
Jak je u mě obvyklé.
(Jevištní reflektor)
Protože někde v davu jsi ty.

Budu tady, když přicestuješ.
Pohled na tebe mne povzbudí, abych přežila.
A když mě vezmeš do náruče,
a pevně mě obejmeš,
Vím, že dnes v noci se toho hodně stane.

Dnes v noci jevištní reflektor,
světla si mne najdou.
Svítí jako slunce.
(jevištní reflektor)
Smát se, mít dobrou náladu.
(jevištní reflektor)
Cítit se jako číslo jedna.
Dnes v noci jevištní reflektor,
září mne oslňuje.
Ale já se nechci cítit špatně.
(jevištní reflektor)
Jak je u mě obvyklé.
(jevištní reflektor)
Protože někde v davu jsi ty.
Dnes v noci jevištní reflektor,
světla si mne najdou.
Svítí jako slunce.
(jevištní reflektor)
Smát se, mít dobrou náladu.
(jevištní reflektor)
Cítit se jako číslo jedna.
Dnes v noci jevištní reflektor,
září mne oslňuje.
Ale já se nechci cítit špatně...
Překlad z http://www.pohodar.com