SOLDIERS
ABBA

Do I hear what I think I'm hearing?
Do I see the signs I think I see?
Or is this just a fantasy?
Is it true that the beast is waking,
Stirring in his restless sleep tonight,
In the pale moonlight,
In the grip of this cold December,
You and I have reason to remember.

Soldiers write the songs that soldiers sing,
The songs that you and I don't sing,
They blow their horns and march along,
They drum their drums and look so strong,
You'd think that nothing in the world was wrong.

Soldiers write the songs that soldiers sing,
The songs that you and I won't sing,
Let's not look the other way,
Taking a chance,
'Cause if the bugler starts to play,
We too must dance.

What's that sound, what's that dreadful rumble?
Won't somebody tell me what I hear?
In the distance but drawing near,
Is it only a storm approaching?
All that thunder and the blinding light,
In the winter night,
In the grip of this cold December,
You and I have reason to remember.

Soldiers write the songs that soldiers sing,
The songs that you and I don't sing,
They blow their horns and march along,
They drum their drums and look so strong,
You'd think that nothing in the world was wrong.

Soldiers write the songs that soldiers sing,
The songs that you and I won't sing,
Let's not look the other way,
Taking a chance,
'Cause if the bugler starts to play,
We too must dance.

Soldiers write the songs that soldiers sing,
The songs that you and I won't sing,
Let's not look the other way,
Taking a chance,
'Cause if the bugler starts to play,
We too must dance.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOJÁCI
ABBA

Slyším to, co si myslím, že slyším?
Vnímám zpěv, který si myslím, že vnímám?
Nebo je to jenom fantazie?
Je to pravda, že bestie bdí.
Víření v jeho neklidném spánku dnes v noci,
V bledém měsíčním světle,
V sevření toho chladného prosince
Ty a já máme důvod ke vzpomínání

Vojáci píší písničky, které vojácí zpívají,
Písničky které Ty a já nezpíváme,
Foukají do svých rohů a a pochodují dál
Bubnují na své bubny a vypadají tak mocně,
Myslel sis, že nic na světě není špatné.

Vojáci píší písničky, které vojáci zpívají,
Písničky, které Ty a já nebudeme zpívat,
Nedejme se na jinou cestu
Využití šance,
Protože když trubač začne hrát,
My musíme tancovat také.

Co je to za zvuk, co je to za děsný kravál?
Mohl by mi někdo říct, co to slyším?
V dálce, ale blížící se,
Je to jenom blížící se bouřka?
Všechno to dunění a oslepující světlo,
V zimní noci,
V sevření toho chladného prosince
Ty a já máme důvod ke vzpomínání

Vojáci píší písničky, které vojácí zpívají,
Písničky které Ty a já nezpíváme,
Foukají do svých rohů a a pochodují dál
Bubnují na své bubny a vypadají tak mocně,
Myslel sis, že nic na světě není špatné.

Vojáci píší písničky, které vojáci zpívají,
Písničky, které Ty a já nebudeme zpívat,
Nedejme se na jinou cestu
Využití šance,
Protože když trubač začne hrát,
My musíme tancovat také.

Vojáci píší písničky, které vojáci zpívají,
Písničky, které Ty a já nebudeme zpívat,
Nedejme se na jinou cestu
Využití šance,
Protože když trubač začne hrát,
My musíme tancovat také.
Překlad z http://www.pohodar.com