SHOULD I LAUGH OR CRY
ABBA

He stands towering over me beside my bed,
Losing his head,
Tells me I must take him seriously,
Frowning 'pon the usual way,
He's such a clever guy,
Then I wonder, should I laugh or cry?

His (his) presence (presence)
in the striped pyjamas that I bought,
Trousers too short,
Gives (gives) me (me) hours of philosophy,
Carries on the way he does and me I get so tired,
And I wonder, should I laugh or cry.

I don't mind if his banner flies,
A fool's pride in his eyes,
Standing there on his toes to grow in size,
(all I see is),
All I see is a big balloon,
Halfway up to the Moon,
He's wrapped up in the warm and sacred truth,
Of an eternal lie,
So should I laugh or cry?

Strange (strange) how (how)
dangerously indifferent I have grown,
Cold as a stone,
No (no) more (more)
pain where there was pain before,
Far away he rambles on, I feel my throat go dry,
And I wonder, should I laugh or cry?

I don't mind if his banner flies,
A fool's pride in his eyes,
Standing there on his toes to grow in size,
(all I see is),
All I see is a big balloon,
Halfway up to the Moon,
He's wrapped up in the warm and sacred truth,
Of an eternal lie,
So should I laugh or cry?
Lyrics from http://www.pohodar.com

MĚLA BYCH SE SMÁT NEBO PLAKAT
ABBA

Tyčí se nade mnou vedle mé postele.
Ztrácí hlavu.
Říká mi, že ho musí brát vážně.
Mračí se jako obvykle.
On je takový inteligentní chlap.
Pak žasnu, měla bych se smát nebo plakat?

Jeho (jeho) vzhled (vzhled)
v pruhovaných pyžamech, která jsem koupila.
Kalhoty příliš krátké,
Dává (dává) mi (mi) hodiny filozofie.
Pokračuje v tom a mě to unavuje.
A žasnu, měla bych se smát nebo plakat.

Nezlobím se, když jeho prapor vlaje.
Bláznivá hrdost v jeho očích.
Stojí tady na špičkách, aby byl větší.
(všechno, co vidím je)
Všechno, co vidím je velký balón.
Na půl cestě k měsíci.
Je zahalený v teple a svaté pravdě
Věčných lží.
Tak měla bych se smát nebo plakat?

Divné (divné) jak (jak)
nebezpečně lhostejně jsem dospěla.
Chladná jako kámen.
Žádná (žádná) další (další)
bolest, kde předtím bolest byla.
Daleko od jeho blouznění, cítím sucho v hrdle.
A žasnu, měla bych se smát nebo plakat?

Nezlobím se, když jeho prapor vlaje.
Bláznivá hrdost v jeho očích.
Stojí tady na špičkách, aby byl větší.
(všechno, co vidím je)
Všechno, co vidím je velký balón.
Na půl cestě k měsíci.
Je zahalený v teple a svaté pravdě
Věčných lží.
Tak měla bych se smát nebo plakat?
Překlad z http://www.pohodar.com