RUBBER BALL MAN
ABBA

I bounce along the wall
I'm that different
I wish there was a way that I could show you
How your songs set me free
The hero of them all
You're a legend
I guess I'll never get a chance to know you
Still you're close as can be
Make the bandstand
Do a dreamland
Rubber ball man
Clapping your hands and
Your feet dance
Rubber ball man
When you're jumping up and down
Nobody's standing still
Some of us scream and some of us
Reeling
Look at your fans,
how we love you rubber ball man

Look at your fans,
how we owe you rubber ball man
Look at your fans,
how we love you rubber ball man
Lyrics from http://www.pohodar.com

GUMOVÝ MUŽ
ABBA

Řítím se podél zdi
Jsem tak nápadný
Kéž by tu byl způsob, jak bych Tě mohl vidět
Jakou volnost mi dávají Tvé písničky
Největší hrdina ze všech
Ty jsi legenda
Myslím, že nikdy nebudu mít šanci Tě znát
Pořád jsi tak uzavřený, jak jen můžeš být
Udělej si přestávku
Udělej zemi snů
Gumový muž
Tvé ruce tleskají a
Tvé nohy tančí
Gumový muž
Když skáčeš nahoru a dolů
Nikdo nezůstane bez pohybu
Někdo z nás křičí a někdo z nás
se točí
Podívej na Tvé fanoušky
jak Tě milujeme, gumového muže

Podívej na Tvé fanoušky
jak Tě milujeme, gumového muže
Podívej na Tvé fanoušky
jak Tě milujeme, gumového muže
Překlad z http://www.pohodar.com