RING RING
ABBA

I was sitting by the phone,
I was waiting all alone,
Baby by myself I sit and wait and wonder about you,
It's a dark and dreary night,
Seems like nothing's going right,
Won't you tell me honey
how can I go on here without you?

Yes I'm down and feeling blue,
And I don't know what to do, oh-oh,
Ring ring, why don't you give me a call?
Ring ring, the happiest sound of them all,
Ring ring, I stare at the phone on the wall,
And I sit all alone impatiently,
Won't you please understand the need in me,
So, ring ring, why don't you give me a call?
So, ring ring, why don't you give me a call?

You were here and now you're gone,
Hey did I do something wrong?
I just can't believe
that I could be so badly mistaken,
Was it me or was it you?
Tell me, are we really through?
Won't you hear me cry
and you will know that my heart is breaking.

Please forgive and then forget,
Or maybe darling better yet, oh-oh,
Ring ring, why don't you give me a call?
Ring ring, the happiest sound of them all,
Ring ring, I stare at the phone on the wall,
And I sit all alone impatiently,
Won't you please understand the need in me,
So, ring ring, why don't you give me a call?
So, ring ring, why don't you give me a call?
Oh-oh, ring ring, why don't you give me a call?
So, ring ring, why don't you give me a call?
Oh-oh, ring ring, why don't you give me a call?
So, ring...
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOLEJ VOLEJ
ABBA

Seděla jsem u telefonu,
čekala jsem úplně sama,
Miláčku, sedím sama a čekám a přemýšlím o tobě.
Je tmavá a chmurná noc.
Zdá se, jako by nic nešlo dobře.
Neřekneš mi, miláčku,
jak se tady mám obejít bez tebe?

Ano, jsem na dně a cítím se bídně,
a nevím, co dělat, achich ouvej.
Volej volej, proč mi nevoláš?
Volej volej, nejšťastnější zvuk ze všech.
Volej volej, zírám na telefon na zdi.
A sedím netrpělivě pořád sama.
Prosím, pochop tu mou potřebu ve mně.
Takže, volej volej, proč mi nevoláš?
Takže, volej volej, proč mi nevoláš?

Byl jsi tu a teď jsi pryč.
Hej, udělala jsem něco špatného?
Nemůžu prostě uvěřit tomu,
že bych se mohla tak zle zmýlit.
Byla jsem to já nebo jsi to byl ty?
Řekni mi, opravdu jsme skončili?
Cožpak mě neslyšíš plakat,
a nebudeš vědět, že mi puká srdce?

Prosím odpusť mi a pak zapomeň,
Nebo snad, miláčku, už raději
Volej volej, proč mi nevoláš?
Volej volej, nejšťastnější zvuk ze všech.
Volej volej, zírám na telefon na zdi.
A já sedím netrpělivě a pořád sama.
Prosím, pochop tu mou potřebu ve mně.
Takže, volej volej, proč mi nevoláš?
Takže, volej volej, proč mi nevoláš?
Ach-ach, volej volej, proč mi nevoláš?
Takže, volej volej, proč mi nevoláš?
Ach-ach, volej volej, proč mi nevoláš?
Takže, volej...
Překlad z http://www.pohodar.com