PUT ON YOUR WHITE SOMBRERO
ABBA

Put on your white sombrero,
Saddle your horse my dear,
And ride off into the sunset,
You better go
for there is no place for you here,
Like an old-fashioned hero,
You stand before me,
Oh, you think I like this movie,
My world is real, I even feel,
And I can do without you.

Put on your white sombrero,
Your red bandanna too,
Think of this day as a showdown,
Goodbye my friend
this is the end for me and you,
Now be a bold vaquero,
Don't show your feelings,
I'll cry while you're disappearing,
Into the night, and dressed in white,
Unchained and free without me.

Put on your white sombrero,
Like all the cowboys do,
Go find a sweet senorita,
Somebody meek who never speak harshly to you,
You're such a caballero,
Proud, never bending,
I-I-I-I-I want someone who will take me,
Just as I am,
I need a man who is in rhyme with this time,
Oh you never take me,
Just as I am,
I need a man who is in rhyme with this time.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NASAĎ SVÉ BÍLÉ SOMBRERO
ABBA

Nasaď své bílé sombrero.
Osedlej svého koně, můj milý.
A odjeď do západu slunce.
Radši jdi,
pro tentokrát tu není pro Tebe místo.
Jako staromódní hrdina,
stojíš přede mnou.
Oh, myslíš si, že mám ráda ten film.
Můj svět je opravdový, já ještě vnímám.
A můžu být bez Tebe.

Nasaď své bílé sombrero.
Také své červené bandanna.
Mysli na tento den jako na konečné zúčtování.
Sbohem, můj příteli,
tohle je konec pro mě a Tebe.
Nyní buď odvážný vaquero.
Neukazuj své pocity.
Budu plakat, až zmizíš.
Do noci a oblečený v bílé.
Nespoutaný a volný beze mě.

Nasaď své bílé sombrero,
Jak to kovbojové dělají.
Jdi hledat sladkou seňoritu.
Někoho mírného, kdo ti nebude říkat hrubě.
Jsi takový caballero.
Bujný, nikdy se neohýbající.
Já chci někoho, kdo mě bude brát
Takovou jaká jsem.
Potřebuju muže, který se rýmuje s touto dobou.
Oh, Ty mě nikdy nebereš,
Takovou jaká jsem.
Potřebuju muže, který se rýmuje s touto dobou.
Překlad z http://www.pohodar.com