PEOPLE NEED LOVE
ABBA

People need hope, people need loving,
People need trust from a fellow man,
People need love to make a good living,
People need faith in a helping hand.

Man has always wanted a woman by his side
to keep him company,
Women always knew that it takes a man
to get matrimonial harmony,
Everybody knows that a man who's feeling down
wants some female sympathy,
Gotta have love to carry on living,
Gotta have love 'till eternity.

People need hope, people need loving,
People need trust from a fellow man,
People need love to make a good living,
People need faith in a helping hand.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa.

Flowers in the desert need a drop of rain
like a woman needs her man,
If a man's in love and she says
she wants the moon,
Then he'll it down if he can,
Somebody who loves you and somebody who cares,
isn't that what you'd call a friend?
Gotta have love to carry on living,
You can have peace if you understand.

People need hope, people need loving,
People need trust from a fellow man,
People need love to make a good living,
People need faith in a helping hand.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa.

People need hope, people need loving,
People need trust from a fellow man,
People need love to make a good living,
People need faith in a helping hand.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa...
Lyrics from http://www.pohodar.com

LIDÉ POTŘEBUJÍ LÁSKU
ABBA

Lidé potřebují naději, lidé potřebují lásku,
Lidé potřebují důvěru druhého člověka,
Lidé potřebují lásku pro dobrý život,
Lidé potřebují víru v pomocnou ruku.

Muži vždycky chtěli ženu po svém boku
aby zachovali svůj rod.
Ženy obvykle věděly, že si je vezme muž
aby mu daly maželskou harmonii.
Všichni vědí, že muž, který klesá na mysli
chce sympatie nějaké ženy.
Mít lásku k pokračování v životě.
Mít lásku až na věčnost.

Lidé potřebují naději, lidé potřebují lásku,
Lidé potřebují důvěru druhého člověka,
Lidé potřebují lásku pro dobrý život,
Lidé potřebují víru v pomocnou ruku.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa.

Květiny v poušti potřebují kapku deště,
jako žena potřebuje svého muže.
Když je muž zamilovaný a ona řekne,
že chce měsíc,
Pak ho dostane dolů, když chce.
Někdo, kdo Tě miluje a někdo, kdo se stará,
není to jako kdybys zavolal kamarádovi?
Mít lásku k pokračování v životě.
Můžeš mít pokoj, když porozumíš.

Lidé potřebují naději, lidé potřebují lásku,
Lidé potřebují důvěru druhého člověka,
Lidé potřebují lásku pro dobrý život,
Lidé potřebují víru v pomocnou ruku.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa.

Lidé potřebují naději, lidé potřebují lásku,
Lidé potřebují důvěru druhého člověka,
Lidé potřebují lásku pro dobrý život,
Lidé potřebují víru v pomocnou ruku.

La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa.
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la la,
La la la la, la la la la-la,
la la la la la la la-la la laa...
Překlad z http://www.pohodar.com