OUR LAST SUMMER
ABBA

The summer air was soft and warm, the feeling right,
the Paris night, did it's best to please us,
And strolling down the Elysee,
We had a drink in each cafe,
And you,
You talked of politics,
Philosophy and I smiled like Mona Lisa,
We had our chance,
It was a fine and true romance.

I can still recall,
Our last summer, I still see it all,
Walks along the Seine, laughing in the rain,
Our last summer, memories that remain.

We made our way along the river and we sat down
in the grass by the Eiffel tower,
I was so happy we had met,
It was the age of no regret,
Oh yes,
Those crazy years, that was the time of the flower-power,
But underneath we had a fear of flying,
Of getting old, a fear of slowly dying,
We took the chance,
Like we were dancing our last dance.

I can still recall,
Our last summer, I still see it all,
In the tourist jam, round the Notre Dame,
Our last summer, walking hand in hand.

Paris restaurants,
Our last summer, morning croissants,
Living for the day, worries far away,
Our last summer, we could laugh and play.

And now you're working in a bank,
The family man, the football fan,
And your name is Harry, how dull it seems,
Yet you're the hero of my dreams.

I can still recall,
Our last summer, I still see it all,
Walks along the Seine, laughing in the rain,
Our last summer, memories that remain,
I can still recall,
Our last summer, I still see it all,
In the tourist jam, round the Notre Dame,
Our last summer, walking hand in hand,
Paris restaurants,
Our last summer, morning croissants,
Living for the day, worries far away...
Lyrics from http://www.pohodar.com

NAŠE POSLEDNÍ LÉTO
ABBA

Letní vánek byl mírný a teplý, dobrý pocit,
Pařížská noc nám poskytla ta nejlepší potěšení.
Potuluje se po Elysee,
dali jsme si pití v každé kavárně.
A tys,
mluvil o politice,
filozofii a já se usmívala jako Mona Lisa,
Měli jsme šanci,
Bylo to skvělá a opravdová romantika.

Stále si vzpomínám,
na naše poslední léto, stále to všechno vidím
Procházky kolem Seiny, smích v dešti,
Naše poslední léto, zbyly jen vzpomínky.

Šli jsme okolo řeky a sedli jsme si
na trávník u Eiffelovy věže.
Byla jsem šťastná, že jsme se seznámili.
Byl to věk, v němž jsme nelitovali ničeho.
Ó ano.
Ty bláznivé roky byly časem květinových dětí,
Ale v nitru jsme měli strach z létání,
ze stárnutí, strach z pomalého umírání.
Přijali jsme tu šanci,
Jako bychom měli tančit svůj poslední tanec.

Stále si vzpomínám,
na naše poslední léto, stále to všechno vidím
V davech turistů okolo Notre Dame.
Naše poslední léto, procházky ruku v ruce.

Pařížské restaurace,
Naše poslední léto, ranní croissanty,
Žili jsme jen dneškem, starosti byly daleko
Naše poslední léto, mohli jsme se smát a hrát si.

A teď pracuješ v bance,
Muž pro rodinu a fotbalový fanoušek,
A tvé jméno je Harry, jak nudné se to zdá,
Stále jsi hrdinou mých snů.

Stále si vzpomínám,
na naše poslední léto, stále to všechno vidím
Procházky kolem Seiny, smích v dešti,
Naše poslední léto, zbyly jen vzpomínky.
Stále si vzpomínám,
na naše poslední léto, stále to všechno vidím
V davech turistů okolo Notre Dame.
Naše poslední léto, procházky ruku v ruce.
Pařížské restaurace,
Naše poslední léto, ranní croissanty,
Žili jsme jen dneškem, starosti byly daleko
Překlad z http://www.pohodar.com