ONE OF US
ABBA

They passed me by, all of those great romances,
You were, I felt, robbing me of my rightful chances,
My picture clear, everything seemed so easy,
And so I dealt you the blow,
One of us had to go,
Now it's different, I want you to know.

One of us is crying,
One of us is lying,
In her lonely bed,
Staring at the ceiling,
Wishing she was somewhere else instead,
One of us is lonely,
One of us is only,
Waiting for a call,
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small,
Wishing she had never left at all.

I saw myself as a concealed attraction,
I felt you kept me away from the heat and the action,
Just like a child, stubborn and misconceiving,
That's how I started the show,
One of us had to go,
Now I've changed and I want you to know.

One of us is crying,
One of us is lying,
In her lonely bed,
Staring at the ceiling,
Wishing she was somewhere else instead,
One of us is lonely,
One of us is only,
Waiting for a call,
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small,
Wishing she had never left at all,
Never left at all.

Staring at the ceiling,
Wishing she was somewhere else instead,
One of us is lonely,
One of us is only,
Waiting for a call...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDEN Z NÁS
ABBA

Míjejí mne, všechny z těch velkých romancí.
Ty jsi mě, myslím, oloupil o všechny dobré příležitosti.
Můj obraz jasní, všechno se zdá tak lehké.
Nyní tě nechávám odvanout.
Jeden z nás měl jít.
Teď je to jiné, chtěla bych tě znát.

Jeden z nás pláče,
Jeden z nás leží,
V její prázdné posteli.
Upřeně kouká do stropu.
Kéž by tady s ní někdo byl.
Jeden z nás je osamělý,
Jeden z nás jenom,
čeká na zavolání.
Promíjí sobě, cítí se hloupá a malá.
Kéž by všeho nenechala.

Připadala jsem si skrytě přitažlivá.
Připadá mi, že jsi mi sebral všechno teplo a činorodost.
Úplně jako dítě, tvrdohlavé a špatně chápající,
přesně tak jsem začala svou šou.
Jeden z nás měl jít.
Nyní jsem se změnila a chtěla bych tě znát.

Jeden z nás pláče,
Jeden z nás leží,
V její prázdné posteli.
Upřeně kouká do stropu.
Kéž by tady s ní někdo byl.
Jeden z nás je osamělý,
Jeden z nás jenom,
čeká na zavolání.
Promíjí sobě, cítí se hloupá a malá.
Kéž by všeho nenechala.
Nikdy všeho nenechala.

Upřeně kouká do stropu.
Kéž by tady s ní někdo byl.
Jeden z nás je osamělý,
Jeden z nás jenom,
čeká na zavolání...
Překlad z http://www.pohodar.com