ONE MAN, ONE WOMAN
ABBA

No smiles, not a single word
at the breakfast table,
Though I would have liked to begin,
So much that I wanna say,
but I feel unable,
You leave and slam the door,
Like you've done many times before,
And I cry and I feel so helpless.

One man, one woman,
Two friends and two true lovers,
Somehow we'll help each other
through the hard times,
One man, one woman,
One life to live together,
One chance to take
that never comes back again,
You and me, to the end.

Outside I can see the sun
through the open window,
Inside everything feels so cold,
What's wrong, what is happening,
where did all our love go?
Sometimes when I just can't cope,
I cling to a desperate hope,
And I cry and I feel like dying.

One man, one woman,
Two friends and two true lovers,
Somehow we'll help each other
through the hard times,
One man, one woman,
One life to live together,
One chance to take
that never comes back again,
You and me, to the end.

Daydreams of a better life,
but I have to wake up,
The sound of the key in the door,
You smile and
I realise that we need a shake-up,
Our love is a precious thing,
Worth the pain and the suffering,
And it's never too late for changing.

One man, one woman,
Two friends and two true lovers,
Somehow we'll help each other
through the hard times,
One man, one woman,
One life to live together,
One chance to take
that never comes back again,
You and me, to the end.
You and me, to the end.
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDEN MUŽ, JEDNA ŽENA
ABBA

Žádné úsměvy, ani jediné slovo
u stolu při snídani.
Ačkoliv bych ráda začala
Tolik bych toho chtěla říct,
ale cítím se neschopná.
Ty odcházíš a bouchneš dveřmi.
Jako jsi to udělal mnohokrát předtím.
A já pláču a cítím se tak bezmocná.

Jeden muž, jedna žena.
Dva přátelé a dva opravdoví milovníci.
Nějak si pomohou jeden druhému
překonat těžké časy.
Jeden muž, jedna žena.
Jeden život žít společně.
Jedna šance k přijetí,
která se nikdy nevrátí zpět.
Ty a já, na konec.

Venku můžu vidět slunce
skrz otevřené okno.
Uvnitř se všechno vypadá tak chladně.
Co je špatně, co se stalo,
kam odešla všechna naše láska?
Někdy, když už na to nestačím.
Lpím na nebezpečné naději.
A pláču a cítím se, jako bych umírala.

Jeden muž, jedna žena.
Dva přátelé a dva opravdoví milovníci.
Nějak si pomohou jeden druhému
překonat těžké časy.
Jeden muž, jedna žena.
Jeden život žít společně.
Jedna šance k přijetí,
která se nikdy nevrátí zpět.
Ty a já, na konec.

Denní sny o lepším životě,
ale musím se probudit.
Zvuk klíče ve dveřích,
ty se usmíváš a
Já shledávám, že se potřebujeme otřást.
Naše láska je drahocenná věc.
Cena bolesti a trápení.
A nikdy není příliš pozdě na změnu.

Jeden muž, jedna žena.
Dva přátelé a dva opravdoví milovníci.
Nějak si pomohou jeden druhému
překonat těžké časy.
Jeden muž, jedna žena.
Jeden život žít společně.
Jedna šance k přijetí,
která se nikdy nevrátí zpět.
Ty a já, na konec.
Ty a já, na konec.
Překlad z http://www.pohodar.com