ON AND ON AND ON
ABBA

I was at a party and this fella said to me,
"Something bad is happening, I'm sure you do agree,
People care for nothing, no respect for human rights,
Evil times are coming, we are in for darker nights",
I said, "Who are you to talk about impending doom?"
He got kinda wary as he looked around the room,
He said, "I'm a minister, a big shot in the state",
I said, "I just can't believe it,
boy I think it's great,
Brother can you tell me what is right and what is wrong?"
He said, "Keep on rocking baby, 'til the night is gone".

On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on,
'Til the night is gone,
On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on,
'Til the night is gone.

Over in the corner I could see this other guy,
He was kinda flirty, he was giving me the eye,
So I took advantage of the fact that I'm a star,
Shook my hair and took a casual stroll up to the bar,
And as sure as hell this guy was coming up to me,
He said, "Who am I and who are you and who are we?
What's our situation, do we have some time for us?"
I said I was not exactly waiting for the bus,
He said, "If you're going somewhere can I come along?"
I said,
"Keep on rocking baby, 'til the night is gone".

On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on,
'Til the night is gone,
On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on,
'Til the night is gone.

On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on,
'Til the night is gone,
On and on and on,
Keep on rocking baby,
'Til the night is gone,
On and on and on...
Lyrics from http://www.pohodar.com

DÁL A DÁL A DÁL
ABBA

Byla jsem na párty a ten člověk mi řekl:
"Něco špatného se děje, jsem si jistý, že souhlasíš.
Lidi o nic nedbají, žádný respekt k lidským právům.
Přichází zlé časy, temná noc nastává."
Já říkám: "Kdo jsi, že mluvíš o hrozící zkáze?"
Byl opatrný, když se rozhlížel dokola místností.
Řekl: "Jsem ministr, mocný člověk v tomto státě."
Řekla jsem: "Nemůžu tomu uvěřit, kluku,
myslím, že je to bezva."
Bratře, můžeš mi říct, co je dobře a co je špatně."
Řekl: "Pokračuj v tanci, kóčo, než noc skončí.

Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, kóčo.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, kóčo.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál.
Než noc skončí.

Za dalším rohem jsem viděla toho druhého chlápka.
Drobek flirtoval a mohl na mě nechat oči.
Využila jsem toho, že jsem hvězda.
Potřásání vlasy a lhostejná chůze k baru.
A tak pekelně jistý, přišel tenhle chlápek ke mně.
Řekl: "Kdo jsem já a kdo jsi ty a kdo jsme my?
Co je to za situaci, máme nějaký čas na sebe."
Řekla jsem, že přece nečekám na autobus.
Řekl: "Ať půjdeš kamkoli, můžu jít s Tebou?"
Řekla jsem:
"Pokračuj v tanci, drahoušku, než noc skončí."

Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, drahoušku.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, drahoušku.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál.
Než noc skončí.

Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, kóčo.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Než noc skončí.
Dál a dál a dál
Pokračuj v tanci, drahoušku.
Než noc skončí.
Dál a dál a dál...
Překlad z http://www.pohodar.com