MY LOVE, MY LIFE
ABBA

I've seen it on your face,
Tells me more than any worn-out old phrase,
So now we'll go separate ways,
Never again we two,
Never again, nothing I can do.

Like an image passing by,
My love, my life,
In the mirror of your eyes,
My love, my life,
I can see it all so clearly
(see it all so clearly),
Answer me sincerely (answer me sincerely),
Was it a dream, a lie?
Like reflections of your mind,
My love, my life,
Are the words you try to find,
My love, my life,
But I know I don't possess you,
So go away, God bless you,
You are still my love and my life,
Still my one and only.

I've watched you look away,
Tell me, is it really so hard to say?
Oh, this has been my longest day,
Sitting here close to you,
Knowing that maybe tonight we're through.

Like an image passing by,
My love, my life,
In the mirror of your eyes,
My love, my life,
I can see it all so clearly
(see it all so clearly),
Answer me sincerely (answer me sincerely),
Was it a dream, a lie?
Like reflections of your mind,
My love, my life,
Are the words you try to find,
My love, my life,
But I know I don't possess you,
So go away, God bless you,
You are still my love and my life,
Yes I know I don't possess you,
So go away, God bless you,
You are still my love and my life,
Still my one and only.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MOJE LÁSKA, MŮJ ŽIVOT
ABBA

Vidím to na Tvé tváři.
Řekni mi víc, než nějakou otřepanou starou frázi.
Tak teď půjdeme oddělenými cestami.
Nikdy víc my dva.
Nikdy víc, nic co bych mohla dělat.

Jako obrázek ubíhá pryč,
Má láska, můj život.
V zrcadle Tvých očí,
Má láska, můj život.
Všechno to můžu vidět tak jasně
(vidět to všecho tak jasně).
Odpověz mi upřímně (odpověz mi upřímně).
Byl to jen sen, lež?
Jako odrazy od Tvé mysli.
Má láska, můj život.
Jsou slova, která zkoušíš najít
Má láska, můj život?
Ale já vím, že Tě neovládám.
Tak jdi pryč, Bůh Ti žehnej.
Jsi pořád má láska a můj život.
Pořád jen a jenom můj.

Všimla jsem si Tvého pohledu do neurčita.
Řekni mi, je opravdu tak těžké to říct?
Oh, tohle je můj nejdelší den.
Sedět tady blízko k Tobě.
Vědět, že možná dneska večer spolu skončíme.

Jako obrázek ubíhá pryč,
Má láska, můj život.
V zrcadle Tvých očí,
Má láska, můj život.
Všechno to můžu vidět tak jasně
(vidět to všecho tak jasně).
Odpověz mi upřímně (odpověz mi upřímně).
Byl to jen sen, lež?
Jako odrazy od Tvé mysli.
Má láska, můj život.
Jsou slova, která zkoušíš najít
Má láska, můj život?
Ale já vím, že Tě neovládám.
Tak jdi pryč, Bůh Ti žehnej.
Jsi pořád má láska a můj život.
Ale já vím, že Tě neovládám.
Tak jdi pryč, Bůh Ti žehnej.
Jsi pořád má láska a můj život.
Pořád jen a jenom můj.
Překlad z http://www.pohodar.com