MONEY MONEY MONEY
ABBA

I work all night, I work all day,
to pay the bills I have to pay,
Ain't it sad,
And still there never seems to be
a single penny left for me,
That's too bad,
In my dreams I have a plan,
If I got me a wealthy man,
I wouldn't have to work at all,
I'd fool around and have a ball.

Money money money, must be funny,
in the rich man's world,
Money money money, always sunny,
in the rich man's world,
A-haa, all the things I could do,
If I had a little money,
It's a rich man's world,
It's a rich man's world.

A man like that is hard to find
but I can't get him off my mind,
Ain't it sad,
And if he happens to be free
I bet he wouldn't fancy me,
That's too bad,
So I must leave, I'll have to go,
To Las Vegas or Monaco,
And win a fortune in a game,
my life will never be the same.

Money money money, must be funny,
in the rich man's world,
Money money money, always sunny,
in the rich man's world,
A-haa, all the things I could do,
If I had a little money,
It's a rich man's world,

Money money money, must be funny,
in the rich man's world,
Money money money, always sunny,
in the rich man's world,
A-haa, all the things I could do,
If I had a little money,
It's a rich man's world,
It's a rich man's world.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PENÍZE PENÍZE PENÍZE
ABBA

Pracuji celou noc, pracuji celý den,
abych mohla zaplatit účty, které musím zaplatit
Cožpak to není smutné?
A přesto to nevypadá,
že by mi zbyla byť jen jediná penny.
To je opravdu zlé.
V mých snech mám plán,
kdybych získala bohatého muže.
Nemusela bych už vůbec pracovat,
jen tak bych se poflakovala a užívala si.

Peníze, peníze, peníze, musí to být bláznivé,
ve světě boháče,
Peníze, peníze, peníze, vždycky slunečno,
ve světě boháče.
A-haaa, všechno bych mohla dělat,
Kdybych jen měla trochu peněz.
To je svět boháče.
To je svět boháče.

Je těžké najít takového muže,
ale já ho nedokážu vypudit ze své mysli.
Cožpak to není smutné?
A kdyby se stalo, že by byl svobodný,
vsadím se, že by mě nepřitahoval.
To je opravdu zlé.
Takže musím odejít, budu se muset vydat
do Las Vegas nebo Monaka.
A vyhrát ve hře celé jmění,
můj život už nebude nikdy takový.

Peníze, peníze, peníze, musí to být bláznivé,
ve světě boháče,
Peníze, peníze, peníze, vždycky slunečno,
ve světě boháče.
A-haaa, všechno bych mohla dělat,
Kdybych jen měla trochu peněz.
To je svět boháče.

Peníze, peníze, peníze, musí to být bláznivé,
ve světě boháče,
Peníze, peníze, peníze, vždycky slunečno,
ve světě boháče.
A-haaa, všechno bych mohla dělat,
Kdybych jen měla trochu peněz.
To je svět boháče.
To je svět boháče.
Překlad z http://www.pohodar.com