MAN IN THE MIDDLE
ABBA

Did you see that man in the limousine,
With the pretty doll,
he's fifty and the girl's only seventeen,
But she doesn't care and she never will,
If he's ninety-five she don't give a damn,
just as long as he pays the bill.

Did you see that man with a fat cigar,
He just left his lovers
with a belly full of lobster and caviar,
He can choose the wine from a vintage year,
He will drink champagne in his limousine,
where the rest of the street can peer.

'Cause he's the man in the middle,
never second fiddle,
just like a spider in a cobweb,
Hard as a hammer,
not the kind of boss you double-cross,
'Cause he's the man in the middle,
knows the way to diddle,
he's never bothered by his conscience,
Deals with the Devil, 'cause he wants to be,
Man in the middle, the middle, the middle,
(In the middle, in the middle, in the middle).

But you see that man made a big mistake,
Even though he's got all his servants
and a mansion beside a lake,
And the money too, all that he can spend,
He can buy the most, nearly anything,
but he can't buy the lot, his friend.

'Cause he's the man in the middle,
never second fiddle,
just like a spider in a cobweb,
Hard as a hammer,
not the kind of boss you double-cross,
'Cause he's the man in the middle,
knows the way to diddle,
he's never bothered by his conscience,
Deals with the Devil, 'cause he wants to be,
Man in the middle, the middle, the middle,
(In the middle, in the middle, in the middle).
Lyrics from http://www.pohodar.com

MUŽ UPROSTŘED
ABBA

Viděl jsi toho muže v limuzíně,
S pěknou kóčou,
jemu je padesát a té dívce jenom sedmnáct,
Ale to jí je jedno a vždycky bude.
Když mu bude devadesát pět, nezatratí ho,
jenom tak dlouho, dokud bude platit účty.

Viděl jsi toho muže s tlustým doutníkem.
On jenom opustil své milenky
s břichem plným humrů a kaviáru.
Chce si vybrat víno z dobrého ročníku.
Chce pít šampaňské ve své limuzíně,
kde po něm zbytek ulice může pokukovat.

Protože on je muž uprostřed,
žádné druhé housle,
docela jako pavouk v pavučině.
Silný jako buchar,
žádný z šéfů, které podvedeš.
Protože on je muž uprostřed,
zná způsoby, jak šidit,
jeho nikdy netrápí svědomí.
Obchoduje s Ďáblem, protože chce být,
Muž uprostřed, uprostřed, uprostřed.
(Uprostřed, uprostřed, uprostřed).

Ale vidíš toho muže dělat veliký omyl.
A to přesto, že má všechny své sloužící
a sídlo u jezera.
A taky peníze, které všechny může utratit.
Může si koupit mnoho, téměř cokoliv,
ale nemůže si koupit vše, své přátele.

Protože on je muž uprostřed,
žádné druhé housle,
docela jako pavouk v pavučině.
Silný jako buchar,
žádný z šéfů, které podvedeš.
Protože on je muž uprostřed,
zná způsoby, jak šidit,
jeho nikdy netrápí svědomí.
Obchoduje s Ďáblem, protože chce být,
Muž uprostřed, uprostřed, uprostřed.
(Uprostřed, uprostřed, uprostřed).
Překlad z http://www.pohodar.com