MY MAMA SAID
ABBA

Tried to sneak out without saying,
With my love, his twinkle playing,
Ooh, my mama said, "Look at this,
you haven't done your bed",
My mama said,
"That's a thing that you should do instead".

Then I did what she had told me,
Dying for my friend to hold me,
Ooh, my mama said,
"Try and get one thing into your head",
My mama said,
"Pa and me, we give you room and bed",
How I wanna live my life,
Wanna live my life,
La-la-la, la-la-la, life.

In the morning she said "Listen",
Ooh, I felt like in a prison,
Yeah, my mama said,
"I know you've been out again with Fred",
(My mama said),
My mama said,
"Don't you lie, your cheeks are blushing red",
(My mama said),
Oh I wanna live my life,
Wanna live my life,
La-la-la, la-la-la, life.

I said I can live without it,
How I wish you wouldn't doubt it,
Ooh, my mama said,
"If you want to hurt me go ahead",
(My mama said),
My mama said,
"I suppose you'd rather see me dead",
(My mama said),
Oh I wanna live my life,
Wanna live my life,
La-la-la, la-la-la, life,
La-la-la, la-la-la, life,
La-la-la, la-la-la, life,
La-la-la, la-la-la, life,
La-la-la, la-la-la, life...
Lyrics from http://www.pohodar.com

MOJE MATKA ŘÍKALA
ABBA

Zkoušeli jsme se vyplížit ven beze slov.
S mou láskou, její hrající září.
Oooh, má matka řekla, "Podívej na tohle,
nemáš hotovou svou postel"
Má matka řekla,
"To je věc, kterou bys měla dělat místo toho"

Pak jsem dělala, co mi řekla.
Dala bych život za objetí mého přítele.
Oooh, má matka řekla.
"Zkus to a dostaneš nečím přes hlavu"
Má matka řekla.
"Taťka a já, my jsme Ti dali pokoj a postel".
Jak bych chtěla žít vlastní život.
Chtěla bych žít vlastní život.
La-la-la, la-la-la, život.

Ráno řekla "Poslouchej"
Ooh, cítila jsem se jako ve vězení.
Jasně, má máma řekla.
"Já vím, žes byla zase venku s Fredem".
(Má matka řekla)
Má matka řekla
"Nelži, červenáš se".
(Má matka řekla)
Oh, chtěla bych žít vlastní život
Chtěla bych žít vlastní život.
La-la-la, la-la-la, život.

Říkám, já můžu žít bez toho.
Jak já toužím, abys o tom nepochybovala.
Ooh, má matka řekla.
"Jestli mi chceš ublížit, tak jen do toho"
(Má matka řekla),
Má matka řekla,
"Předpokládám, že bys mě spíš viděla mrtvou"
(Má matka řekla)
Oh, chtěla bych žít vlastní život
Chtěla bych žít vlastní život.
La-la-la, la-la-la, život.
La-la-la, la-la-la, život.
La-la-la, la-la-la, život.
La-la-la, la-la-la, život.
La-la-la, la-la-la, život.
Překlad z http://www.pohodar.com