LOVE ISN'T EASY
(BUT IT SURE IS HARD ENOUGH)
ABBA

Do you remember the first time,
And all of your sweet sweet talk,
Ain't heard it a lot since then love,
(Now look at that guy, he's making me cry,
he leaves everybody and he only says goodbye),
But if I would have to choose
I wouldn't let you go,
Just give it some more time
and you will see our love will grow,
Darling I know.

We gotta have patience,
Love isn't just a sensation,
Some of the time it gets rough,
Love isn't easy but it sure is hard enough,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Giving love is a reason for living,
But a few things can be tough,
Love isn't easy but it sure is hard enough,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet).

From the first moment I saw you,
I've treated you like a queen,
I've given you lots of presents,
(Now listen to that, just look at that cat,
you'd think he was an angel
but he's talking through his hat),
But if I would have to choose
I wouldn't let you go,
Just give it some more time
and you will see our love will grow,
Darling I know.

We gotta have patience,
Love isn't just a sensation,
Some of the time it gets rough,
Love isn't easy but it sure is hard enough,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Giving,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Love is a reason for living,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
But a few things can be tough,
Love isn't easy but it sure is hard enough,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet).

Patience,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Love isn't just a sensation,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Some of the time it gets rough,
Love isn't easy but it sure is hard enough,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet)
Giving,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
Love is a reason for living,
(Sweet sweet, our love is bitter-sweet),
But a few things can be tough,
Love isn't easy but it sure is hard enough...
Lyrics from http://www.pohodar.com

LÁSKA NENÍ SNADNÁ
(ALE JISTĚ JÍ JE TĚŽKO DOST)
ABBA

Vzpomínáš na první čas.
A všechna Tvé sladké sladké řeči.
Nebylo v nich slyšet nic než láska.
(Teď podívej na toho kluka, dohání mě k pláči,
opustil všechny a jen řekl sbohem),
Ale kdybych měl na výběr
Nenechal bych Tě jít.
Jen mi dej nějaký čas
a uvidíš, jak naše láska zesílí.
Miláčku, já vím.

Musíme mít trpělivost.
Láska není jen senzace.
Nějaký čas je to drsné.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Dávat lásku je důvodem k žití.
Ale pár věcí může být složitých.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).

Od prvního momentu, když jsem Tě uviděl.
Jednal jsem s Tebou jako s královnou.
Dával jsem Ti hodně dárků.
(Teď poslouchej, koukni na toho kocoura,
myslel by sis, že to byl anděl
ale on mluví nesmysly).
Ale kdybych měl na výběr
Nenechal bych Tě jít.
Jen mi dej nějaký čas
a uvidíš, jak naše láska zesílí.
Miláčku, já vím.

Musíme mít trpělivost.
Láska není jen senzace.
Nějaký čas je to drsné.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Dávat
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
lásku je důvodem k žití.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Ale pár věcí může být složitých.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).

Trpělivost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Láska není jen senzace.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Nějaký čas je to drsné.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Dávat
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
lásku je důvodem k žití.
(Sladká sladká, naše láska je hořko-sladká).
Ale pár věcí může být složitých.
Láska není snadná, ale jistě jí je těžko dost...
Překlad z http://www.pohodar.com