WHAT ABOUT LIVINGSTONE
ABBA

Went to buy me a paper
at the local news-stand
And then I heard them laugh and say
Look, they're gonna go flying
way up to the moon now
Hey, what's it good for anyway?
So I said
Fellas, like to ask you a thing if I may

What about Livingstone?
What about all those men?
Who have sacrificed their lives
to lead the way
Tell me, wasn't it worth the while
Travelling up the Nile
Putting themselves on test
Didn't that help the rest?
Wasn't it worth it then?
What about Livingstone?

And all of those fellas
at the local news-stand
Didn't know what to answer or what to say
So I told them about him,
that he was just like
One of those spacemen in his way
And if you laugh at them
Then there's only a thing I can say

What about Livingstone?
What about all those men?
Who have sacrificed their lives
to lead the way
Tell me, wasn't it worth the while
Travelling up the Nile
Putting themselves on test
Didn't that help the rest?
Wasn't it worth it then?

What about Livingstone?
(Didn't he do it, well didn't he?)
What about all those men?
(Didn't he do it, well didn't he?)
Who have sacrificed their lives
to lead the way
Tell me, wasn't it worth the while
(Didn't he do it, well didn't he?)
Travelling up the Nile
(Didn't he do it?)
Putting themselves on test
Didn't that help the rest?
(Didn't that help them? Well, didn't it?)
Wasn't it worth it then?
What about Livingstone?
(Didn't he do it, well didn't he?)
What about all those men?
(Didn't he do it, well didn't he?)
Lyrics from http://www.pohodar.com

A CO LIVINGSTONE
ABBA

Šla jsem si koupit noviny
do místní trafiky.
A pak jsem je slyšela smát se a říkat
Koukej, oni poletí
nahoru na měsíc.
Hej, co je na tom dobrého?
Tak jsem řekla
Kámoši, můžu se vás zeptat na jednu věc

A co Livingstone?
A co všichni ti muži?
Kteří obětovali své životy
pro hledání cesty
Řekni mi, to nemá chvíli cenu.
Cestování proti proudu Nilu
Podrobili sami sebe zkoušce
Nepomohlo to snad zbytku?
Nemělo to snad pak cenu?
A co Livingstone?

A všichni z těch kámošů
v místní trafice
Nevěděli, jak odpovědět nebo co říct
Tak jsem jim o něm řekla,
že on byl docela jako
Jeden z těch kosmonautů na své cestě
A jestli se jim směješ
Pak je tu jedna věc, kterou bych chtěla říct.

A co Livingstone?
A co všichni ti muži?
Kteří obětovali své životy
pro hledání cesty
Řekni mi, to nemá chvíli cenu.
Cestování proti proudu Nilu
Podrobili sami sebe zkoušce
Nepomohlo to snad zbytku?
Nemělo to snad pak cenu?

A co Livingstone?
(Musel to udělat, dobře, musel to udělat?)
A co všichni ti muži?
(Musel to udělat, dobře, musel to udělat?)
Kteří obětovali své životy
pro hledání cesty
Řekni mi, to nemá chvíli cenu.
(Musel to udělat, dobře, musel to udělat?)
Cestování proti proudu Nilu
(Musel to udělat?)
Podrobili sami sebe zkoušce
Nepomohlo to snad zbytku?
(Nepomohlo ji to? Dobře, nepomohlo?)
Nemělo to snad pak cenu?
A co Livingstone?
(Musel to udělat, dobře, musel to udělat?)
A co všichni ti muži?
(Musel to udělat, dobře, musel to udělat?)
Překlad z http://www.pohodar.com