I WONDER (DEPARTURE)
ABBA

This park and these houses,
old streets I have walked,
Everything dear, will it be here,
One day when I am returning?
My friends will get married,
have children and homes,
It sounds so nice, well-planned and wise,
Never expecting surprises.

I wonder, it's frightening,
Leaving now, is that the right thing?
I wonder, it scares me,
But who the hell am I if I don't leave it,
I'm not a coward,
Oh no, I'll be strong,
One chance in a lifetime,
Yes I will take it, it can't go wrong.

My friends and my family,
this dull little town,
Buses I've missed,
boys that I've kissed,
Everything old and familiar.

I wonder, it's frightening,
Leaving now, is that the right thing?
I wonder, it scares me,
But who the hell am I if I don't leave it,
I'm not a coward,
Oh no, I'll be strong,
One chance in a lifetime,
Yes I will take it,
Yes I will take it, it can't go wrong.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DIVÍM SE (ZAČÁTEK)
ABBA

Tenhle park a ty domy,
staré ulice, kterými procházím.
Něco milého, může být tady.
Jednoho dne, když se vrátím.
Mí přátelé budou vdaní a ženatí,
budou mít děti a domovy.
Zní to tak pěkně, dobře promyšleně a moudře.
Žádná neočekávaná překvapení.

Divím se, je to děsivé.
Skončit teď, je to správná věc?
Divím se, děsí mě to.
Ale kdo kruci budu, když toho nenechám.
Nejsem zbabělec.
Oh ne, budu silná.
Jedna šance v běhu života.
Ano, vezmu jí, nechci zabloudit.

Mí přátelé a má rodina,
tohle nudné malé město.
Autobusy, které jsem prošvihla,
kluci, které jsem políbila.
Všechno staré a dobře známé.

Divím se, je to děsivé.
Skončit teď, je to správná věc?
Divím se, děsí mě to.
Ale kdo kruci budu, když toho nenechám.
Nejsem zbabělec.
Oh ne, budu silná.
Jedna šance v běhu života.
Ano, vezmu jí.
Ano, vezmu jí, nechci zabloudit.
Překlad z http://www.pohodar.com