I DO, I DO, I DO, I DO, I DO
ABBA

Love me or leave me, make your choice but believe me,
I love you, I do, I do, I do, I do, I do,
I can't conceal it, don't you see, can't you feel it?
Don't you too, I do, I do, I do, I do, I do.

Oh, I've been dreaming through my lonely past,
Now I just made it, I found you at last,
So come on, now let's try it,
I love you, can't deny it,
'Cos it's true,
I do, I do, I do, I do, I do.

Oh, no hard feelings between you and me,
If we can't make it, but just wait and see,
So come on, now let's try it,
I love you, can't deny it,
'Cos it's true,
I do, I do, I do, I do, I do.

So love me or leave me, make your choice but believe me,
I love you, I do, I do, I do, I do, I do,
I can't conceal it, don't you see, can't you feel it?
Don't you too, I do, I do, I do, I do, I do.
Lyrics from http://www.pohodar.com

JÁ ANO, JÁ ANO, JÁ ANO, JÁ ANO, JÁ ANO
ABBA

Miluj mne, nebo mne opusť, vyber si, ale věř mi,
Miluji tě, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu.
Nemůžu to skrýt, cožpak to nevidíš, cožpak to necítíš?
Jestli ty ne, já ano, já ano, já ano, já ano, já ano.

Oh, prosnila jsem celou svou osamělou minulost.
Teď jsem to překonala, konečně jsem si našla Tebe.
Tak do toho, nyní to zkusme,
já tě miluji, nemůžu to popřít.
Protože je to pravda,
opravdu, opravdu, opravdu, opravdu.

Oh, žádné špatné pocity nejsou mezi tebou a mnou.
A kdybychom to nedokázali - tak jen počkejme a uvidíme.
Tak do toho, nyní to zkusme.
já tě miluji, nemůžu to popřít.
Protože je to pravda,
opravdu, opravdu, opravdu, opravdu.

Miluj mne, nebo mne opusť, vyber si, ale věř mi,
Miluji tě, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu, opravdu.
Nemůžu to skrýt, copak to nevidíš, copak to necítíš?
Jestli ty ne, já ano, já ano, já ano, já ano, já ano.
Překlad z http://www.pohodar.com