HOLE IN YOUR SOUL
ABBA

You feel bad, let me tell you,
we all get the blues,
Sometimes life is a burden,
weighed down in your shoes,
When it's bad, worse, worst
(and when you're feeling so bad),
And you think you're cursed
(and you've got it sad),
Well, if there's one thing
for the better
that can turn you loose.

It's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul.

My friend Sam is a chauffeur,
Annie goes to school,
Jerry works at the office,
Sue lies by the pool,
But on all weekends (together again),
When I meet my friends
(I'm gonna see them now),
And we're lookin' round for the action
we sure play it cool.

It's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul.

Ah-haa (ah-haa, ah-haa),
You paint your world and use all colours,
Ah-haa (ah-haa),
And then you find it all comes out too bright,
You know it's only a lie,
Ah-haa (ah-haa, ah-haa),
The songs you sing are too romantic,
Ah-haa (ah-haa),
And when you want the truth,
They only spit in your eye,
Oh yeah, they're only telling you lies,
Oh yeah, there's gotta be rock'n' roll,
To fill the hole in your soul.

You feel bad, let me tell you,
we all get the blues,
Sometimes life is a burden,
weighed down in your shoes,
When it's bad, worse, worst
(you know you're feeling so bad),
And you think you're cursed
(and you've got it sad),
Well, if there's one thing
for the better
that can turn you loose.

It's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul,
There's gotta be rock'n'roll,
To fill the hole in your soul...
Lyrics from http://www.pohodar.com

DÍRA VE TVÉ DUŠI
ABBA

Cítíš se špatně, nech mě Ti říct,
všichni jsme dostali smutnou náladu.
Někdy je život břemenem
tížícím Tvé boty.
Když je špatně, hůř a nejhůř
(a když se cítíš tak špatně).
A myslíš si, že jsi prokletý
(a všechno co máš je smutek)
Dobře, pokud je tady nějaká věc,
která to zlepší,
která Tě může osvobodit.

Musí to být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.

Můj kamarád Sam je šofér,
Annie chodí do školy,
Jerry pracuje v kanceláři,
Sue leží u bazénu.
Ale každý víkend (znovu společně)
Když potkám mé kamarády.
(Teď je uvidím),
A díváme se okolo po nějaké akci
jistě to hrajeme skvěle.

Musí to být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.

Ah-haa (ah-haa, ah-haa),
Maluješ svůj svět a užíváš všech barev.
Ah-haa (ah-haa, ah-haa),
A pak shledáš, že všechno vypadá moc zářivě.
Víš, že to je jenom lež.
Ah-haa (ah-haa, ah-haa),
Písničky, které zpíváš jsou příliš romantické.
Ah-haa (ah-haa),
A když chceš pravdu,
Jenom plivnou do Tvého oka.
Oh jasně, říkají Ti jenom lži.
Oh jasně, tady musí být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.

Cítíš se špatně, nech mě Ti říct,
všichni jsme dostali smutnou náladu.
Někdy je život břemenem
tížícím Tvé boty.
Když je špatně, hůř a nejhůř
(a když se cítíš tak špatně).
A myslíš si, že jsi prokletý
(a všechno co máš je smutek)
Dobře, pokud je tady nějaká věc,
která to zlepší,
která Tě může osvobodit.

Musí to být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši.
Musí tady být rock'n'roll,
aby zaplnil díru ve Tvé duši...
Překlad z http://www.pohodar.com