HERE COMES RUBIE JAMIE
ABBA

Some people long for Berlin and Barcelona
They yearn for Paris, Madrid and Rome
And I know some who prefer Arizona
And some prefer home
There's only me who is dying to see
Lyrics from http://www.pohodar.com

TADY PŘICHÁZÍ RUBIE JAMIE
ABBA

Někteří lidé touží po Berlínu a Barceloně.
Prahnou po Paříži, Madridu a Římě
A znám někoho, kdo preferuje Arizonu
A někdo preferuje domov
Jsem tu jenom já, kdo zmírá, aby viděl
Překlad z http://www.pohodar.com