HE IS YOUR BROTHER
ABBA

I was a fighter
always looking for trouble,
And my life was so empty,
there was nothing left to live for,
But then it happened one night
as I got into a fight,
I could hear someone saying
as though he was praying,
A-a-a-a-a-a-a-ah.

Treat him well, he is your brother,
You might need his help some day,
We depend on one another,
Love him, that's the only way,
On the road (on the road) that we're going,
We all need
(we all need)
words of comfort and compassion,
Treat him well, he is your brother,
Love him, that's the only way.

I was a woman
never thinking of others,
And my life was so lonely,
didn't care for anybody,
But then I happened to meet
a begging man in the street,
As I turned down his praying
I heard someone saying,
A-a-a-a-a-a-a-ah.

Treat him well,
he is your brother (brother),
You might need his help one day
(he's your brother),
We depend on one another (brother),
Love him, that's the only way,
On the road (on the road)
that we're going (that we're going),
We all need
(we all need)
words of comfort and compassion,
Treat him well,
he is your brother (brother),
Love him, that's the only way.

Treat him well,
he is your brother (brother),
You might need his help one day
(he's your brother),
We depend on one another (brother),
Love him, that's the only way,
Treat him well,
he is your brother (brother),
You might need his help one day
(he's your brother),
We depend on one another...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ON JE TVŮJ BRATR
ABBA

Byl jsem rváč,
pořád vyhledávající nějaké problémy.
A můj život byl tak prázdný,
nezbylo nic, pro co bych žil.
Ale pak se to jedné noci stalo,
když jsem se dostal do rvačky.
Mohl jsem slyšet někoho říkat,
jako by se modlil,
A-a-a-a-a-a-a-ah.

Jednej s ním dobře, on je Tvůj bratr.
Jednoho dne bys mohl potřebovat jeho pomoc.
Jsme závislí jeden na druhém.
Miluj ho, to je jediná možnost.
Na cestě (na cestě), po které jdeme.
My všichni potřebujeme
(my všichni potřebujeme)
slova útěchy a soucitu.
Jednej s ním dobře, on je Tvůj bratr.
Miluj ho, to je jediná možnost.

Byla jsem ženou,
která nikdy nemyslela na druhé.
A můj život byl tak osamělý,
nestaral se o nikoho.
Ale pak se stalo, že jsem potkala
žebrajícího muže na ulici.
Když jsem odmítla jeho prosby.
Slyšela jsem jsem někoho říkat
A-a-a-a-a-a-a-ah.

Jednej s ním dobře,
on je Tvůj bratr (bratr),
Jednoho dne bys mohla potřebovat jeho pomoc.
(on je Tvůj bratr),
Jsme závislí jeden na druhém (bratr).
Miluj ho, to je jediná možnost.
Na cestě (na cestě)
po které jdeme (po které jdeme)
My všichni potřebujeme
(my všichni potřebujeme)
slova útěchy a soucitu.
Jednej s ním dobře,
on je Tvůj bratr (bratr).
Miluj ho, to je jediná možnost.

Jednej s ním dobře,
on je Tvůj bratr (bratr),
Jednoho dne bys mohl potřebovat jeho pomoc.
(on je Tvůj bratr),
Jsme závislí jeden na druhém (bratr).
Miluj ho, to je jediná možnost.
Jednej s ním dobře,
on je Tvůj bratr (bratr),
Jednoho dne bys mohla potřebovat jeho pomoc.
(on je Tvůj bratr),
Jsme závislí jeden na druhém...
Překlad z http://www.pohodar.com