HAPPY HAWAII
ABBA

Early this morning I drove in the rain
Out to the airport to get on the plane
Hey Honolulu, we're going to happy Hawaii
Alice has been there, she said it was fun
Swimming and surfing, enjoying the sun
Hey Honololu, we're going to happy Hawaii

After all I've had to go through
I'm making no plans (making no plans)
But I, but I believe
love gives me a second chance

Guess I've been working a little too hard
Need a vacation, I'll send you a card
From Honolulu, a greeting from happy Hawaii

It's so exciting,
why should I pretend
In a few hours the plane will descend
Hey Honolulu, we're going to happy Hawaii
I can imagine the beach and the sand
Walking with someone and holding his hand
Hey Honolulu, we're going to happy Hawaii

After all I've had to go through
I'm making no plans (making no plans)
But I, but I believe
love gives me a second chance

I've got a feeling the dream will come true
Somebody's waiting and I'll forget you
Hey Honolulu, we're going to happy Hawaii
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠŤASTNÁ HAVAJ
ABBA

Brzy ráno jedu v dešti,
na letiště, abych nasedla na letadlo.
Hej Honolulu, letíme na šťastnou Havaj.
Alice je tady, říká že to bylo skvělé.
Plavání a surfování, požitek ze slunce.
Hej Honolulu, letíme na šťastnou Havaj.

Po tom všem, čím jsem musela projít,
si nedělám žádné plány (žádné plány).
Ale já, ale já věřím,
že mi láska dá druhou šanci.

Tuším, že jsem pracovala trochu moc.
Potřebuju dovolenou, pošlu Ti pohled.
Z Honolulu, pozdrav ze šťastné Havaje.

Je to tak vzrušující,
proč bych měla něco předstírat?
Za pár hodin bude letadlo přistávat.
Hej Honolulu, letíme na šťastnou Havaj.
Umím si přestavit pláž a písek,
procházení s někým a stisk jeho ruky.
Hej Honolulu, letíme na šťastnou Havaj.

Po tom všem, čím jsem prošla,
si nedělám žádné plány (žádné plány).
Ale já, ale já věřím,
že mi láska dá druhou šanci.

Mám pocit, že ten sen se splní.
Někdo čeká a já na Tebe zapomenu.
Hej Honolulu, letíme na šťastnou Havaj.
Překlad z http://www.pohodar.com