HAMLET 111 PART 2
ABBA

When the autumn leaves are falling to the ground
When the air gets cold then I think of us
Of you and I
And it almost makes me cry
So sad and kind of bitter sweet
And the memories filled with tears
And I feel my heart will break
Guess it all was my mistake
Autumn's chilly winds were blowing through the trees
And rain fell softly on your face
Oh I remember every little thing about that day
I remember every place
Grey skies, you were laughing at the clouds
And the rain fell softly on your face
The memories of our time together
cannot be replaced
I never loved you more
than on those lovely autumn days
Lyrics from http://www.pohodar.com

HAMLET 111 ČÁST 2
ABBA

Když podzimní listy padají k zemi
Když vzduch chladne, pak přemýšlím o nás
O Tobě a mně
A téměř mě to přivádí k pláči
Je to tak smutné a takové hořce sladké
A vzpomínky, naplněné slzami
A cítím, že mi pukne srdce
Soudím, že to všechno byl můj omyl
Chladné větry podzimu vanou skrz stromy
A déšť padal měkce na Tvou tvář
Oh, vzpomínám na každou podrobnost toho dne
Vzpomínám na každé místo
Šedé nebe, Ty ses smála mrakům
A déšť padal měkce na Tvou tvář
Vzpomínky na náš společný čas
nemůžou být nahrazeny
Nikdy jsem Tě nemiloval víc,
než v těch líbezných podzimních dnech.
Překlad z http://www.pohodar.com