GIMME! GIMME! GIMME!
(THE MAN AFTER MIDNIGHT)
ABBA

Half past twelve,
And I'm watching the late show
in my flat all alone,
How I hate to spend the evening on my own,
Autumn winds,
Blowing outside the window as I look around the room,
And it makes me so depressed to see the gloom,
There's not a soul out there,
No one to hear my prayer.

Gimme gimme gimme a man after midnight,
Won't somebody help me chase these shadows away,
Gimme gimme gimme a man after midnight,
Take me through the darkness to the break of the day.

Movie stars,
Find the end of the rainbow, with that fortune to win,
It's so different from the world I'm living in,
Tired of TV,
I open the window and I gaze into the night,
But there's nothing there to see, no one in sight,
There's not a soul out there,
No one to hear my prayer.

Gimme gimme gimme a man after midnight,
Won't somebody help me chase these shadows away,
Gimme gimme gimme a man after midnight,
Take me through the darkness to the break of the day.

Gimme gimme gimme a man after midni-i-i-i-ight,
Gimme gimme gimme a man after midni-i-i-i-ight.

There's not a soul out there,
No one to hear my prayer.

Gimme gimme gimme a man after midnight,
Won't somebody help me chase these shadows away,
Gimme gimme gimme a man after midnight,
Take me through the darkness to the break of the day,
Gimme gimme gimme a man after midnight,
Won't somebody help me chase these shadows away,
Gimme gimme gimme a man after midnight,
Take me through the darkness to the break of the day.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DEJ MI! DEJ MI! DEJ MI!
(MUŽ PO PŮLNOCI)
ABBA

Půl jedné,
a já se dívám na pozdní šou
ve svém bytě úplně sama.
Jak já nesnáším trávit večer takhle sama!
Podzimní větry,
Vanou za oknem zatímco se rozhlížím po pokoji.
A vidět tyhle ponuré stíny mě přivádí do deprese.
Venku není živá duše.
Nikdo, kdo by slyšel moji modlitbu.

Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Nepomůže mi někdo zahnat pryč ty stíny?
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Vezmi mě skrz temnotu k rozednění.

Filmové hvězdy,
Najdou konec duhy, se štěstím zvítězí.
Je to tak odlišné od světa, v němž žiju já.
Unavená televizí,
Otevírám okno a zírám do noci.
Ale tam není nic vidět, nikdo v dohledu.
Venku není živá duše.
Nikdo, kdo by slyšel moji modlitbu.

Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Nepomůže mi někdo zahnat pryč ty stíny?
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Vezmi mě skrz temnotu k rozednění.

Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,

Venku není živá duše.
Nikdo, kdo by slyšel moji modlitbu.

Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Nepomůže mi někdo zahnat pryč ty stíny?
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Vezmi mě skrz temnotu k rozednění.
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Nepomůže mi někdo zahnat pryč ty stíny?
Dej mi, dej mi, dej mi, muže po půlnoci,
Vezmi mě skrz temnotu k rozednění.
Překlad z http://www.pohodar.com