FREE AS A BUMBLE BEE
ABBA

I'm down and I feel depressed
Sitting here just waiting
For the next bus travelling
Downtown
It's a crying shame
Isn't it, oh beautiful weather
If I could have my way
Well, I would not be working
On a day like this I know what I'd like to be
As free as a bumble bee
Take a sip from
Every flower
Free as a bumble bee
While away each lazy hour
What a good life
Lying laid back
Like an old railroad bound by the track
What a good life
Living outdoors
Lie in the grass and chew on a straw
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOLNÝ JAKO ČMELÁK
ABBA

Jsem na dně a cítím se deprimovaně
Sedím tady a jen čekám
Na další cestu autobusem
Do centra města
Je to plačící stud
Není to, oh, krásné počasí?
Kdybych mohl jít svou cestou
Nu, nebyl bych pracoval
Ve dni, jako je tento vím, co bych rád byl
Tak volný jako čmelák
Usrknout si z
každého květu
Volný jako čmelák
Krátit si čas každou línou hodinu
Jaký dobrý život
Uvolněně si ležet
Jako stará železice ohraničená kolejemi
Jaký dobrý život
Život v přírodě
Ležet v trávě a žvýkat stéblo
Překlad z http://www.pohodar.com