FERNANDO
ABBA

Can you hear the drums Fernando?
I remember long ago another starry night
like this,
In the firelight Fernando,
You were humming to yourself
and softly strumming your guitar,
I could hear the distant drums
and sounds of bugle calls
were coming from afar.

They were closer now Fernando,
Every hour every minute
seemed to last eternally,
I was so afraid Fernando,
We were young and full of life
and none of us prepared to die,
And I'm not ashamed to say
the roar of guns and cannons
almost made me cry.

There was something in the air that night,
The stars were bright, Fernando,
They were shining there for you and me,
For liberty, Fernando,
Though we never thought
that we could lose,
There's no regret,
If I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando,
If I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando.

Now we're old and grey Fernando,
And since many years
I haven't seen a rifle in your hand,
Can you hear the drums Fernando?
Do you still recall the frightful night
we crossed the Rio Grande?
I can see it in your eyes,
how proud you were to fight
for freedom in this land.

There was something in the air that night,
The stars were bright, Fernando,
They were shining there for you and me,
For liberty, Fernando,
Though we never thought
that we could lose,
There's no regret,
If I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando.

There was something in the air that night,
The stars were bright, Fernando,
They were shining there for you and me,
For liberty, Fernando,
Though we never thought
that we could lose,
There's no regret,
If I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando,
Yes, if I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando,
If I had to do the same again,
I would, my friend, Fernando...
Lyrics from http://www.pohodar.com

FERNANDO
ABBA

Slyšíš bubny, Fernando?
Vzpomínám na dávnou hvězdnou noc,
jako je tato.
Ve světle ohně, Fernando,
Broukal sis pro sebe
a měkce jsi drnkal na svou kytaru.
Slyšela jsem vzdálené bubny
a troubení volající polnice,
které přicházelo zdaleka.

Teď byli blíže, Fernando.
Každá hodina, každá minuta
se zdála trvat věčně.
Tolik jsem se bála, Fernando.
Byli jsme mladí a plní života
a žádný z nás připraven zemřít.
A nestydím se říct,
že hřmění pušek a děl
mě téměř přinutilo k pláči.

Tu noc bylo něco ve vzduchu,
hvězdy byly třpytivé, Fernando.
Zářily tam pro tebe a pro mě,
pro svobodu, Fernando.
Ačkoli jsme si nikdy nemysleli,
že bychom mohli prohrát.
Ničeho nelituji.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.

Teď jsme staří a šediví, Fernando.
A již mnoho let
jsem neviděla pušku ve Tvé ruce.
Slyšíš ty bubny, Fernando?
A vzpomínáš ještě na tu strašlivou noc,
když jsme překročili Rio Grande?
Vidím ve Tvých očích,
jak hrdě jsi se bil
za svobodu této země.

Tu noc bylo něco ve vzduchu,
hvězdy byly třpytivé, Fernando.
Zářily tam pro tebe a pro mě,
pro svobodu, Fernando.
Ačkoli jsme si nikdy nemysleli,
že bychom mohli prohrát.
Ničeho nelituji.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.

Tu noc bylo něco ve vzduchu,
hvězdy byly třpytivé, Fernando.
Zářily tam pro tebe a pro mě,
pro svobodu, Fernando.
Ačkoli jsme si nikdy nemysleli,
že bychom mohli prohrát.
Ničeho nelituji.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.
Kdybych to samé musela udělat znovu,
udělala bych to, můj příteli Fernando.
Překlad z http://www.pohodar.com