ELAINE
ABBA

You hate, you scream, you swear,
And still you never reach them,
You curse, you try to scare,
But you can never teach them.

It's a dead end street,
They've tied your hands and tied your feet,
And the street is narrow,
A nowhere lane, a nowhere train for
Elaine, Elaine, Elaine,
Elaine, Elaine, Elaine,
you know they're gonna get you,
You try to break away,
but they will never let you.

It's a dead end street,
They've tied your hands and tied your feet,
And the street is narrow,
A nowhere lane, a nowhere train for
Elaine, Elaine, Elaine,
You're like a goldfish in a bowl,
Elaine, Elaine, Elaine,
They have your mind, they'll take your soul.

You come, you stay, you go,
It really doesn't matter,
You've done it all before,
By now they know the pattern.

It's a dead end street,
They've tied your hands and tied your feet,
And the street is narrow,
A nowhere lane, a nowhere train for
Elaine, Elaine, Elaine,
You're like a goldfish in a bowl,
Elaine, Elaine, Elaine,
They have your mind, they'll take your soul.

It's a dead end street,
They've tied your hands and tied your feet,
And the street is narrow,
A nowhere lane, a nowhere train for
Elaine, Elaine, Elaine,
You're like a goldfish in a bowl,
Elaine, Elaine, Elaine,
They have your mind, they'll take your soul.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ELAINE
ABBA

Nenávidiš, křičíš, nadáváš.
A stále jsi je nikdy nedostala.
Kleješ, pokoušíš se je vyděsit.
Ale nikdy jim nemůžeš dát lekci.

Je to slepá ulice.
Svázali Tvé ruce a svázali Tvé nohy,
A ta ulice je úzká,
Nikde průchod, nikde vlak pro
Elaine, Elaine, Elaine,
Elaine, Elaine, Elaine,
víš, že Tě dostanou
Zkoušíš uniknout,
ale oni Tě nikdy nenechají.

Je to slepá ulice.
Svazují Tvé ruce a svazují Tvé nohy,
A ulice je úzká,
Nikde průchod, nikde vlak pro
Elaine, Elaine, Elaine,
Jsi jako zlatá rybička v kouli,
Elaine, Elaine, Elaine,
Mají Tvou mysl, vezmou si Tvou duši.

Přicházíš, stojíš, jdeš.
Na tom opravdu nezáleží,
Dělala jsi to všechno předtím,
Teď už vědí schéma.

Je to slepá ulice.
Svazují Tvé ruce a svazují Tvé nohy,
A ulice je úzká,
Nikde průchod, nikde vlak pro
Elaine, Elaine, Elaine,
Jsi jako zlatá rybička v kouli,
Elaine, Elaine, Elaine,
Mají Tvou mysl, vezmou si Tvou duši.

Je to slepá ulice.
Svazují Tvé ruce a svazují Tvé nohy,
A ulice je úzká,
Nikde průchod, nikde vlak pro
Elaine, Elaine, Elaine,
Jsi jako zlatá rybička v kouli,
Elaine, Elaine, Elaine,
Mají Tvou mysl, vezmou si Tvou duši.
Překlad z http://www.pohodar.com