EAGLE
ABBA

They came flying from far away,
now I'm under their spell,
I love hearing the stories that they tell,
They've seen places beyond my land
and they've found new horizons,
They speak strangely but I understand,
And I dream I'm an eagle,
And I dream I can spread my wings,
Flying high high, I'm a bird in the sky,
I'm an eagle that rides on the breeze,
High high, what a feeling to fly,
Over mountains and forests and seas,
And to go anywhere that I please.

As all good friends we talk all night,
and we fly wing to wing,
I have questions and they know everything,
There's no limit to what I feel,
we climb higher and higher,
Am I dreaming or is it all real?
Is it true I'm an eagle?
Is it true I can spread my wings?
Flying high high, I'm a bird in the sky (I'm an eagle),
I'm an eagle that rides on the breeze,
High high, what a feeling to fly (what a feeling),
Over mountains and forests and seas,
And to go anywhere that I please.

And I dream I'm an eagle,
And I dream I can spread my wings,
Flying high high, I'm a bird in the sky (I'm an eagle),
I'm an eagle that rides on the breeze,
High high, what a feeling to fly (what a feeling),
Over mountains and forests and seas,
High high, I'm a bird in the sky (I'm an eagle),
I'm an eagle that rides on the breeze,
High high, what a feeling to fly (what a feeling),
Over mountains and forests and seas,
And to go anywhere that I please.
Lyrics from http://www.pohodar.com

OREL
ABBA

Přilétli z nesmírné dálky,
teď jsem podlehla jejich kouzlu.
Miluji naslouchat příběhům, jež vyprávějí.
Viděli místa nad mou zemí
a našli nové obzory.
Mluví podivně, ale já jim rozumím.
A sním o tom, že jsem orel.
A sním, že mohu roztáhnout křídla.
Letět vysoko, vysoko, jsem pták na nebi.
Jsem orel, který se nechává nést vánkem.
Vysoko, vysoko, jaký to je pocit letět.
Přes hory a lesy a moře.
A zamířit všude tam, kam budu chtít.

Jako všichni dobří přátelé si povídáme celou noc
a letíme křídlo na křídlo.
Já mám otázky a oni vědí cokoliv.
Není tu žádné omezení co cítit,
stoupáme výš a výš.
Snm nebo je to všechno skutečnost?
Je to pravda, že jsem orel?
Je to pravda, že můžu roztáhnout svá křídla?
Letět vysoko, vysoko, jsem pták na nebi (Jsem orel),
Jsem orel, který se nechává nést vánkem.
Vysoko, vysoko, jaký to je pocit letět (jaký pocit)
Přes hory a lesy a moře.
A zamířit všude tam, kam budu chtít.

A já sním, že jsem orel,
sním, že mohu roztáhnout svá křídla.
Letět vysoko, vysoko, jsem pták na nebi (jsem orel),
Jsem orel, který se nechává nést vánkem.
vysoko, vysoko, jaký to je pocit letět (jaký pocit).
Přes hory a lesy a moře.
Vysoko, vysoko jsem pták na nebi (Jsem orel).
Jsem orel, který se nechává nést vánkem.
Vysoko, vysoko, jaký to je pocit letět (jaký pocit).
Přes hory a lesy a moře.
A zamířit všude tam, kam budu chtít.
Překlad z http://www.pohodar.com