DUM DUM DIDDLE
ABBA

I can hear how you work, practising hard,
Playing night and day, oh-oh,
And it sounds better now,
Yes, you improve every time you play, oh-oh,
But it's bad,
You're so sad,
And you're only smiling,
When you play your violin.

Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
To be so near you and not just hear you,
Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
I think then maybe you'd see me, baby,
You'd be mine,
And we'd be together all the time,
Wish I was, dum-dum-diddle,
your darling fiddle.

But I think you don't know that I exist,
I'm the quiet kind, oh-oh,
From the day when I first listened to you,
You've been on my mind, oh-oh,
You don't care,
It's not fair,
And you're only smiling,
When you play your violin.

Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
To be so near you and not just hear you,
Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
I think then maybe you'd see me, baby,
You'd be mine,
And we'd be together all the time,
Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
To be so near you and not just hear you,
Dum-dum-diddle, to be your fiddle,
I think then maybe you'd see me, baby,
You'd be mine,
And we'd be together all the time,
Wish I was, dum-dum-diddle,
your darling fiddle.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DUM DUM DIDDLE
ABBA

Můžu Tě slyšet jak pracuješ, pilně cvičíš.
Hraješ nocí i dnem, oh-oh.
A teď to zní lépe.
Ano, zlepšuješ se pokaždé, když hraješ, oh-oh,
Ale je špatné,
že jsi tak smutný.
A směješ se jen,
když hraješ na své housle.

Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Být tak blízko Tebe a ne jen Tě slyšet.
Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Myslím, že pak bys mě možná viděl, miláčku.
Byl bys můj.
A byli bychom spolu po celý čas.
Kéž bych byla, dum-dum-diddle,
Tvými drahými houslemi.

Ale myslím, že ani nevíš, že existuju.
Jsem tichý typ, oh-oh.
Ode dne, kdy jsem Tě poprvé poslouchala,
Na Tebe pořád myslím, oh-oh.
Je Ti to jedno.
To není fér.
A směješ se jen.
Když hraješ na své housle.

Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Být tak blízko Tebe a ne jen Tě slyšet.
Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Myslím, že pak bys mě možná viděl, miláčku.
Byl bys můj.
A byli bychom spolu po celý čas.
Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Být tak blízko Tebe a ne jen Tě slyšet.
Dum-dum-diddle, být tak Tvými houslemi.
Myslím, že pak bys mě možná viděl, miláčku.
Byl bys můj.
A byli bychom spolu po celý čas.
Kéž bych byla, dum-dum-diddle,
Tvými drahými houslemi.
Překlad z http://www.pohodar.com