DISILLUSION
ABBA

Changing, moving, in a circle,
I can see your face in all of my dreams,
Smiling, laughing, from the shadows,
When I hear your voice I know what it means,
I know it doesn't matter just how hard I try,
You're all the reason for my life,
Disillusion,
disillusion's all you left for me.

How can I forget you
when my world is breaking down,
You're all I had, you're all I want,
Disillusion, disillusions now,
that's all I have.

Wishing, hoping, chasing shadows,
Did I see your face somewhere in the crowd,
Thinking, wondering, what you're doing,
I can stop myself from crying out loud,
They say my wound will heal
and only leave a scar,
But then, they'd never shared our love,
Disillusion,
disillusion's all you left for me.

How can I forget you
when my world is breaking down,
You're all I had, you're all I want,
Disillusion, disillusions now,
that's all I have,
Disillusion, disillusions now,
that's all I have.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VYSTŘÍZLIVĚNÍ
ABBA

Změna, pohyb v kruhu.
Vidím Tvou tvář ve všech mých snech.
Usměv, smích ze stínů.
Když slyším Tvůj hlas, vím co to znamená.
Vím, že je úplně jedno, jak moc to zkouším.
Jsi mým jediným důvodem k žití.
Vystřízlivění,
vystřízlivění je to jediné, co jsi mi zanechal.

Jak na Tebe můžu zapomenout,
když se můj svět hroutí.
Ty jsi všechno co jsem měla, všechno co chci.
Vystřízlivění, vystřízlivění teď,
to je všechno, co mám.

Touha, naděje, vyhánení stínů.
Viděla jsem Tvou tvář někde v davu?
Přemýšlení, zájem co asi děláš.
Dokážu se ubránit hlasitému výkřiku.
Říkají, že má rána se zacelí a
jenom zanechá jizvu.
Ale jen proto, že nikdy nesdíleli naši lásku.
Vystřízlivění,
vystřízlivění je to jediné, co jsi mi zanechal.

Jak na Tebe můžu zapomenout,
když se můj svět hroutí.
Ty jsi všechno co jsem měla, všechno co chci.
Vystřízlivění, vystřízlivění teď,
to je všechno, co mám.
Vystřízlivění, vystřízlivění teď,
to je všechno, co mám.
Překlad z http://www.pohodar.com