DANCE (WHILE THE MUSIC STILL GOES ON)
ABBA

Oh, my love it makes me sad,
Why did things turn out so bad?
Was it just a dream, everything we did,
everything we had?

Baby, give me one more dance,
While the music still goes on,
Don't think about tomorrow,
Dance and forget our time is gone,
Tonight's a night we borrow,
Let's make it a memory, a night of our own,
A thing to remember when we're all alone,
So dance, it's our way to say goodbye.

Yes, all we have to do is,
Dance while the music still goes on,
This is no time for crying,
Dance, don't you hear them play our song,
God knows that we've been trying,
But we didn't make it
'cause nothing's the same,
We just couldn't help it, nobody's to blame,
So dance while the music still goes on,
And let it be our last goodbye.

Yet it seems to make me sad,
Why did things turn out so bad?
Was is just a dream, everything we did,
everything we had?

Baby, give me one last,
Dance while the music still goes on,
Just like the night I met you,
Dance and believe me, when you're gone,
You know I won't forget you,
Our love was a snowbird, it's flying away,
You tell me it's over, what more can I say?
So dance while the music still goes on,
It's gonna be our last goodbye.

Dance while the music still goes on,
Don't think about tomorrow,
Dance and forget our time is gone,
Tonight's a night we borrow,
Let's make it a memory, a night of our own,
A thing to remember when we're all alone,
So dance while the music still goes on,
And let it be our last goodbye.

Dance while the music still goes on,
This is no time for crying,
Dance, don't you hear them play our song,
God knows that we've been trying,
Dance while the music still goes on,
Just like the night I met you,
Dance and believe me, when you're gone,
You know I won't forget you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

TANCUJ (DOKUD HUDBA JEŠTĚ HRAJE)
ABBA

Oh, má láska mě rozesmutňuje.
Proč věci dopadly tak špatně?
Byl to jenom sen, všechno co jsme dělali,
všechno, co jsme měli?

Miláčku, věnuj mi ještě jeden tanec.
Dokud hudba ještě hraje.
Nemysli na zítřek.
Tancuj a zapomeň, že náš čas je pryč.
Dnešní noc je noc, kterou jsme si vypůjčili.
Uložme si ji ve vzpomínkách, naši vlastní noc.
Věc k vzpomínání, když budeme úplně osamělí.
Tak tancuj, je to náš způsob, jak říct sbohem.

Ano, jediné, co musíme udělat je,
Tančit, dokud hudba ještě hraje.
Teď není čas na pláč.
Tancuj, cožpak neslyšíš, že hrají naši písničku?
Bůh ví, že jsme to zkoušeli.
Ale nedokázali jsme to,
protože nic už není stejné.
Nemůžeme si pomoct, není to ničí vina.
Tak tancuj, dokud hudba ještě hraje.
A nech to být, naše poslední sbohem.

Stále se zdá, že mě to rozesmutňuje.
Proč věci dopadly tak špatně?
Byl to jenom sen, všechno co jsme dělali,
všechno, co jsme měli?

Miláčku, dej mi poslední věc,
Tancuj, dokud hudba ještě hraje.
Stejně jako v noci, v níž jsem Tě potkal.
Tancuj a věř mi, až odejdeš,
Ty víš, že na Tebe nezapomenu.
Naše láska byla jako tažný pták, odlétá pryč.
Říkáš mi, že je po všem, co víc můžu říct?
Tak tancuj, dokud hudba ještě hraje.
Bude to naše poslední sbohem.

Miláčku, věnuj mi ještě jeden tanec.
Dokud hudba ještě hraje.
Nemysli na zítřek.
Tancuj a zapomeň, že náš čas je pryč.
Dnešní noc je noc, kterou jsme si vypůjčili.
Uložme si ji ve vzpomínkách, naši vlastní noc.
Věc k vzpomínání, když budeme úplně osamělí.
Tak tancuj, je to náš způsob, jak říct sbohem.

Tancuj, dokud hudba ještě hraje.
Teď není čas na pláč.
Tancuj, cožpak neslyšíš, že hrají naši písničku?
Bůh ví, že jsme to zkoušeli.
Tancuj dokud hudba ještě hraje.
Stejně jako v noci, v níž jsem Tě potkal.
Tancuj a věř mi, až odejdeš,
Ty víš, že na Tebe nezapomenu...
Překlad z http://www.pohodar.com