CRAZY WORLD
ABBA

I was out for the morning sun,
Couldn't sleep so I thought
I'd take a walk,
I was thinking of you and me,
And I went to your house
'cos I had to talk,
I could hardly believe my eyes,
When I saw this guy
closing your front door,
Had a feeling of emptiness,
Like I've never had before.

And I close my eyes,
Will you leave me, girl?
And I realise,
It's a crazy world.

As he disappeared in his car,
I was stunned and I didn't know what to do,
Everything I had ever been,
Everything in my life's a part of you,
And I just couldn't move my feet,
So I stood on the pavement as you came out,
You acted as you didn't know,
What it was all about.

And I close my eyes,
Will you leave me, girl?
And I realise,
It's a crazy world.

Baby how could you do it,
You just told me lies,
Had you been behind my back with other guys?
Baby how could you tell me,
There was only me,
I was stupid to believe you,
I was blind but now I see.

Then you smiled and you took my hand,
"There is something," you said,
"that you may not know,
There's a couple of men in my life,
And one of them is my brother Joe,
He's been gone for a long long time,
But he's back and I think he's gonna stay,
You'll be seeing a lot of him,
He's so nice in every way."

And I close my eyes,
Never leave me, girl,
And I realise,
It's a crazy world,
So I close my eyes,
Never leave me, girl,
Then I realise,
It's a crazy world,
So I close my eyes,
Never leave me, girl,
Then I realise...
Lyrics from http://www.pohodar.com

BLÁZNIVÝ SVĚT
ABBA

Byl jsem venku, protože bylo slunečné ráno.
Nemohl jsem spát a tak jsem myslel,
že se vydám na procházku.
Přemýšlel jsem o Tobě a o mě.
A šel jsem k Tvému domu,
protože jsem si musel popovídat.
A stěží jsem mohl uvěřit svým očím,
když jsem viděl toho chlapa
zavírat Tvé přední dveře.
Měl jsem v sobě pocit prázdnoty,
jaký jsem nezažil ještě nikdy přetím.

A zavírám oči.
Opustíš mne, kóčo?
A uvědomuji si,
Je to bláznivý svět.

Zatímco zmizel ve svém autě,
já byl ohromený a nevěděl jsem, co dělat.
Všechno, co jsem kdy byl.
Všechno v mém životě bylo částí Tebe.
Nemohl jsem pohnout ani nohou.
Tak jsem stál na chodníku, až jsi vyšla.
Předstírala jsi, že nevíš,
o čem to všecho je.

A zavírám oči.
Opustíš mne, kóčo?
A uvědomuji si,
Je to bláznivý svět.

Miláčku, jak jsi to mohla udělat.
Lhala jsi mi.
Scházela ses za mými zády s jinými chlapy?
Miláčku, jak jsi mi mohla říct.
Že jsem byl jenom já.
Byl jsem hloupý, že jsem Ti uvěřil,
Byl jsem slepý, ale teď vidím.

Pak ses usmála a vzala jsi mě za ruku.
"Je tu něco," říkala jsi,
"co možná nevíš",
Je pár mužů v mém životě.
A jeden z nich je můj bratr Joe,
Byl pryč po dlouhý čas,
Ale je zpátky a já myslím, že už zůstane.
Uvidíš ho často,
Na každý pád je velice milý.

A zavírám oči.
Nikdy mě neopusť, kóčo.
A uvědomuji si,
Je to bláznivý svět.
Tak zavírám oči.
Nikdy mě neopusť, kóčo.
Pak si uvědomuji,
Je to bláznivý svět.
Tak zavírám oči.
Nikdy mě neopusť, kóčo.
Pak si uvědomuji...
Překlad z http://www.pohodar.com