CASSANDRA
ABBA

Down in the street
They're all singing and shouting
Staying alive
Though the city is dead
Hiding their shame
Behind hollow laughter
While you are crying
Alone on your bed
Pity Cassandra
That no-one
Believed you
But then again you
Were lost from the start
Now we must suffer
And sell our secrets
Bargain, playing smart
Aching in our hearts

Sorry Cassandra
I misunderstood
Now the last day
Is dawning
Some of us wanted
But none of us would
Listen to words
Of warning
But on the darkest of nights
Nobody knew how to fight
And we were caught
In our sleep
Sorry Cassandra
I didn't believe
You really had
The power
I only saw it as
Dreams you would weave
Until the final hour

So in the morning
Your ship will
Be sailing
Now that your
Father and sister
Are gone
There is no reason
For you to linger
You're grieving deeply
But still moving on
You know the future
Is casting a shadow
No-one else sees it
But you know your fate
Packing your bags
Being slow and thorough
Knowing, though you're late
That ship is sure to wait

Sorry Cassandra
I misunderstood
Now the last day
Is dawning
Some of us wanted
But none of us would
Listen to words
Of warning
But on the darkest of nights
Nobody knew how to fight
And we were caught
In our sleep
Sorry Cassandra
I didn't believe
You really had
The power
I only saw it as
Dreams you would weave
Until the final hour

I watched her ship
Leaving harbour
At sunrise
Sails almost slack
In the cool
Morning rain
She stood on deck
Just a tiny figure
Rigid
And restrained
Blue eyes filled
With pain

Sorry Cassandra
I misunderstood
Now the last day
Is dawning
Some of us wanted
But none of us would
Listen to words
Of warning
But on the darkest of nights
Nobody knew how to fight
And we were caught
In our sleep
Sorry Cassandra
I didn't believe
You really had
The power
I only saw it as
Dreams you would weave
Until the final hour
Lyrics from http://www.pohodar.com

CASSANDRA
ABBA

Dole v ulici
Všichni zpívají a křičí.
Zůstávají na živu.
Ačkoliv město je mrtvé.
Skrývají svůj stud
Za neupřímný smích.
Zatímco Ty pláčeš
Sama ve své posteli
Škoda Cassandro,
že nikdo
neuvěřil Tobě.
Ale na druhou stranu Tys
byla od začátku ztracená.
Teď musíme trpět.
A prodat svá tajemství.
Smlouvajíce, hrajíce si na prozíravé
s bolestí v našich srdcích.

Promiň Cassandro
Nerozuměl jsem
Teď poslední den
nastává.
Někdo z nás chtěl
Ale nikdo z nás by
nenaslouchal slovům
varování.
Ale v nejtemnější z nocí
nikdo nevěděl jak bojovat.
A byli jsme chyceni
ve spánku.
Promiň Cassandro
Nevěřil jsem,
že jsi opravdu měla
sílu.
Viděl jsem ji jen jako
sny, které bys spřádala
až do poslední hodiny.

Tak ráno
Tvá loď
odpluje.
Že jsou teď Tvůj
otec a sestry
pryč.
To není žádný důvod
k tomu, abys otálela.
Hluboce se trápíš,
ale pořád jdeš dál.
Znáš budoucnost.
Vrhá stín.
Nikdo jiný to nevidí.
Ale Ty znáš svůj osud.
Balíš své kufry.
Jsi pomalá a důkladná.
Víš, že ačkoli máš zpoždění,
loď by měla jistě počkat.

Promiň Cassandro
Nerozuměl jsem
Teď poslední den
končí.
Někdo z nás chtěl
Ale nikdo z nás by
nenaslouchal slovům
varování.
Ale v nejtemnější z nocí
nikdo nevěděl jak bojovat.
A byli jsme chyceni
ve spánku.
Promiň Cassandro
Nevěřil jsem,
že jsi opravdu měla
sílu.
Viděl jsem ji jen jako
sny, které bys spřádala
až do poslední hodiny.

Díval jsem se na její loď
opouštějící přístav.
Za úsvitu.
Plula téměř nedbale.
V chladném
ranním dešti.
Ona stála na palubě.
Docela malá postava.
Pevná
a zdrženlivá.
Modré oči naplněné
bolestí.

Promiň Cassandro
Nerozuměl jsem
Teď poslední den
končí.
Někdo z nás chtěl
Ale nikdo z nás by
nenaslouchal slovům
varování.
Ale v nejtemnější z nocí
nikdo nevěděl jak bojovat.
A byli jsme chyceni
ve spánku.
Promiň Cassandro
Nevěřil jsem,
že jsi opravdu měla
sílu.
Viděl jsem ji jen jako
sny, které bys spřádala
až do poslední hodiny.
Překlad z http://www.pohodar.com