BABY
ABBA

Baby, you can do magic
Baby, isn't it tragic
Maybe you can do something I can't
And I can't get enough of it
Baby, you can do wonders
Maybe you can do something I can't
So don't stop doing it
Don't stop doing it
Baby, you can do wonders...
Lyrics from http://www.pohodar.com

MILÁČEK
ABBA

Miláčku, můžeš udělat kouzlo.
Miláčku, není to tragické.
Snad můžeš dělat něco, co já nemůžu.
A já toho nemůžu dostat dost.
Miláčku, můžeš dělat divy.
Snad můžeš dělat něco, co já nemůžu.
Tak to nepřestávej dělat.
Nepřestávej to dělat.
Miláčku, můžeš dělat divy...
Překlad z http://www.pohodar.com