AS GOOD AS NEW
ABBA

I'll never know why I had to go,
Why I had to put up
such a lousy rotten show,
Boy, I was tough,
packing all my stuff,
Saying I don't need you anymore,
I've had enough,
And now, look at me standing here again
'cause I found out that,
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
ma ma ma ma my life is here,
Gotta have you near.

As good as new, my love for you,
And keeping it that way is my intention,
As good as new and growing too,
Yes, I think it's taking on a new dimension,
It's as good as new, my love for you,
Just like it used to be and even better,
As good as new, thank God it's true,
Darling, we were always meant to stay together.

Feel like a creep,
never felt so cheap,
Never had a notion
that my love could be so deep,
How could I make such a dumb mistake,
Now I know I'm not entitled to another break,
But please, baby, I beg you to forgive
'cause I found out that,
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
ma ma ma ma ma my life is here,
Gotta have you near.

As good as new, my love for you,
And keeping it that way is my intention,
As good as new and growing too,
Yes, I think it's taking on a new dimension,
It's as good as new, my love for you,
Just like it used to be and even better,
As good as new, thank God it's true,
Darling, we were always meant to stay together.

I thought that our love was at an end
but here I am again.

As good as new, my love for you,
And keeping it that way is my intention,
As good as new and growing too,
Yes, I think it's taking on a new dimension,
It's as good as new, my love for you,
Just like it used to be and even better,
As good as new, thank God it's true,
Darling, we were always meant to stay together.

Yes the love I have for you
feels as good as new,
Darling, we were always meant to stay together.
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAK DOBRÁ JAKO NOVÁ
ABBA

Nikdy nepochopím, proč jsem musela jít.
Proč jsem musela předvést
takovou všivou mizernou scénu.
Chlapče, byla jsem neurvalá,
balila všechny moje krámy.
Říkala, že tě už víc nepotřebuju.
Měla jsem toho dost.
A teď, podívej se na mě, stojím zase tady.
Protože jsem zjistila, že
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
ma ma ma ma můj život je tady.
Musím tě mít nablízku.

Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
A udržet ji takovou je mým cílem.
Tak dobrá jako nová a také sílící.
Ano, myslím, že to nabírá nový rozměr.
Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
Právě taková, jaká bývávala a ještě lepší.
Tak dobrá jako nová, díky Bohu, je to pravda.
Drahý, vždycky nám bylo souzeno zůstat spolu.

Cítím se jako špinavec,
nikdy jsem se necítila tak ubohá
Nikdy jsem netušila,
že moje láska může být tak hluboká.
Jak bych mohla udělat takovou pitomou chybu.
Teď vím, že nemám právo na další rozchod.
Ale prosím, miláčku, prosím Tě o odpuštění.
Protože jsem zjistila, že
Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
ma ma ma ma můj život je tady.
Musím tě mít nablízku.

Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
A udržet ji takovou je mým cílem.
Tak dobrá jako nová a také sílící.
Ano, myslím, že to nabírá nový rozměr.
Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
Právě taková, jaká bývávala a ještě lepší.
Tak dobrá jako nová, díky Bohu, je to pravda.
Drahý, vždycky nám bylo souzeno zůstat spolu.

Myslela jsem, že naše láska je u konce,
ale zase jsem tady.

Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
A udržet ji takovou je mým cílem.
Tak dobrá jako nová a také sílící.
Ano, myslím, že to nabírá nový rozměr.
Tak dobrá jako nová, má láska k Tobě,
Právě taková, jaká bývávala a ještě lepší.
Tak dobrá jako nová, díky Bohu, je to pravda.
Drahý, vždycky nám bylo souzeno zůstat spolu.

Ano, láska, kterou mám pro Tebe,
zdá se být tak dobrá jako nová.
Drahý, vždycky nám bylo souzeno zůstat spolu.
Překlad z http://www.pohodar.com