ANOTHER TOWN, ANOTHER TRAIN
ABBA

Day is dawning and I must go,
You're asleep but still I'm sure you'll know,
Why it had to end this way,
You and I had a groovy time,
But I told you somewhere down the line,
You would have to find me gone,
I just have to move along.

Just another town, another train,
Waiting in the morning rain,
Look in my restless soul,
a little patience,
Just another town, another train,
Nothing lost and nothing gained,
Guess I will spend my life in railway stations,
Guess I will spend my life in railway stations.

When you wake I know you'll cry,
And the words I wrote to say goodbye,
They won't comfort you at all,
But in time you will understand,
That the dreams we dreamed were made of sand,
For a no-good bum like me,
To live is to be free.

Just another town, another train,
Waiting in the morning rain,
Look in my restless soul,
a little patience,
Just another town, another train,
Nothing lost and nothing gained,
Guess I will spend my life in railway stations,
Guess I will spend my life in railway stations.

Just another town, another train,
Waiting in the morning rain,
Look in my restless soul,
a little patience,
Just another town, another train,
Nothing lost and nothing gained,
Guess I will spend my life in railway stations...
Lyrics from http://www.pohodar.com

DALŠÍ MĚSTO, DALŠÍ VLAK
ABBA

Den začíná a já musím jít.
Ty spíš, ale jsem si stále jist, že pochopíš,
Proč to muselo takhle skončit.
Ty a já jsme měli skvělý čas.
Ale řekl jsem Ti někde v průběhu cesty,
Že bys mě měla nechat jít.
Musím zase dál.

Zas další město, další vlak.
Čekání v ranním dešti.
Pohlédni do mé neklidné duše,
na mou malou trpělivost.
Zas další město, další vlak.
Nic není ztraceno a ničeho není dosaženo.
Myslím, že strávím život na nádraží.
Myslím, že strávím život na nádraží.

Až se vzbudíš, vím že budeš plakat.
A slova, která jsem Ti napsal na rozloučenou,
Ta tě nemohou vůbec potěšit.
Ale včas porozumíš,
Že sny, které jsme snili, byly z písku
Pro takového mizerného tuláka, jakým jsem já,
Žít znamená být volný.

Zas další město, další vlak.
Čekání v ranním dešti.
Pohlédni do mé neklidné duše,
na mou malou trpělivost.
Zas další město, další vlak.
Nic není ztraceno a ničeho není dosaženo.
Myslím, že strávím život na nádraží.
Myslím, že strávím život na nádraží.

Zas další město, další vlak.
Čekání v ranním dešti.
Pohlédni do mé neklidné duše,
na mou malou trpělivost.
Zas další město, další vlak.
Nic není ztraceno a ničeho není dosaženo.
Myslím, že strávím život na nádraží...
Překlad z http://www.pohodar.com