ANGEL EYES
ABBA

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, keep thinking 'bout his angeleyes,
I keep thinking, a-aah.

Last night
I was taking a walk along the river,
And I saw him together with a young girl,
And the look that he gave made me shiver,
'Cause he always used to look at me that way,
And I thought maybe
I should walk right up to her and say,
Ah-ha-ha, it's a game he likes to play.

Look into his angeleyes,
one look and you're hypnotized,
He'll take your heart
and you must pay the price,
Look into his angeleyes,
you'll think you're in paradise,
And one day you'll find out
he wears a disguise,
Don't look too deep
into those angeleyes,
oh no no no no.

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, keep thinking 'bout his angeleyes,
I keep thinking, a-aah.

Sometimes when I'm lonely
I sit and think about him,
And it hurts to remember all the good times,
When I thought
I could never live without him,
And I wonder does it have to be the same,
Every time when I see him,
will it bring back all the pain?
Ah-ha-ha, how can I forget that name?

Look into his angeleyes,
one look and you're hypnotized,
He'll take your heart
and you must pay the price,
Look into his angeleyes,
you'll think you're in paradise,
And one day you'll find out
he wears a disguise,
Don't look too deep
into those angeleyes,
Crazy 'bout his angeleyes,
Angeleyes,
Once he took my heart
and now I pay the price,
Look into his angeleyes,
you'll think you're in paradise,
And one day you'll find out
he wears a disguise,
Don't look too deep
into those angeleyes,
oh no no no no.

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, keep thinking, a-a-a-a-ah,
Keep thinking 'bout his angeleyes,
Keep thinking, a-a-a-a-ah,
Keep thinking, I had to pay the price,
Keep thinking, a-a-a-a-ah,
Keep thinking 'bout his angeleyes,
Keep thinking, a-a-a-a-ah,
Keep thinking...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANDĚLSKÉ OČI
ABBA

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, pořád myslet na jeho andělské oči.
Pořád myslím a-aaach.

Minulou noc
Jsem se procházela kolem řeky.
A viděla ho společně s mladou dívkou.
A ten pohled, kterým se díval, mne rozechvěl.
Protože tak se vždycky dívával na mne
Myslela jsem, že snad
půjdu přímo k ní a řeknu,
Ah-ha-ha, to je hra, kterou on rád hraje.

Pohlédni do jeho andělských očí,
jediný pohled a jsi zhypnotizovaná.
Vezme Ti Tvé srdce
a Ty za to musíš zaplatit.
Pohlédni do jeho andělských očí
a budeš si myslet, že jsi v ráji.
A jednoho dne zjistíš,
že nosí masku.
Nedívej se příliš hluboko
do těch andělských očí,
oh ne ne ne ne.

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, pořád myslet na jeho andělské oči.
Pořád myslím a-aaach.

Někdy, když jsem sama,
sedím a myslím na něho.
Bolí to, vzpomínat na dobré časy.
Když jsem si myslela,
že bych bez něho nikdy nemohla žít.
A zajímá mě, zda to musí být pořád stejné.
Pokaždé, když ho uvidím,
vrátí se zpět všechna ta bolest?
Ah-ha-ha, jak můžu zapomenout to jméno?

Pohlédni do jeho andělských očí,
jeden pohled a jsi zhypnotizovaná.
Vezme Ti Tvé srdce
a Ty za to musíš zaplatit.
Pohlédni do jeho andělských očí
a budeš si myslet, že jsi v ráji.
A jednoho dne zjistíš,
že nosí masku.
Nedívej se příliš hluboko
do těch andělských očí,
Posedlá jeho andělskýma očima.
Andělské oči.
Jednou mi vzal srdce
a já teď za to platím.
Pohlédni do jeho andělských očí
a budeš si myslet, že jsi v ráji.
A jednoho dne zjistíš,
že nosí masku.
Nedívej se příliš hluboko
do těch andělských očí,
oh ne ne ne ne.

Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, a-a-a-a-ah,
Ah-ha-ha, pořád myslet, a-a-a-a-ah,
Pořád myslet na jeho andělské oči,
Pořád myslet, a-a-a-a-ah,
Pořád myslet, musela jsem zaplatit cenu,
Pořád myslet, a-a-a-a-ah,
Pořád myslet na jeho andělské oči,
Pořád myslet, a-a-a-a-ah,
Pořád myslet...
Překlad z http://www.pohodar.com