Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W
Nápis Tomášův Internet
Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W

Tomášovy řeči

Zachraňme údolí Jizery

Tiskem, rozhlasem i televizí proběhly v poslední době velmi znepokojivé zprávy. V údolí Jizery u Vilémova se má stavět soustava několika přehrad a jedno z nejkrásnějších údolí v Krkonoších má být zatopeno vodou. Jediný, kdo tomu může zabránit jsme my, daňoví poplatníci, z jejichž peněz by se celá stavba financovala. Proto píšu tento článek, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí.
vilemov3n.jpg, 15 kB Projekt přehrady Vilémov (a dalších menších nádrží v Pasekách nad Jizerou a nad Harrachovem v údolí Mumlavy) pochází z doby, kdy se chtělo "poroučet větru, dešti" a na přírodu se hledělo jen jako na zdroj surovin a na něco, co má jen sloužit lidem a nic víc. Myslel jsem, že dnešní doba je v tomto ohledu lepší, ale jak je vidno, není. Neboť nynější ministerstvo zemědělství, do jehož kompetence spadá vodohospodářství, stavbu přehrady vehementně prosazuje a na objektivní námitky nedbá.
A že objektivních námitek je opravdu hodně. Hlavně ta, že by voda přehrady zatopila příjezdovou silnici do Harrachova a tak by se do Harrachova dalo přijet jen vlakem nebo po silnici z Polska, nebo by se musel postavit obrovský a drahý silniční most. Že by byla zatopena i část Kořenova a ves Vilémov. Že by musela být přeložena silnice první třídy č. 14, která by vedla přes Paseky nad Jizerou. Že by díky obrovské vodní ploše přehrad byla chladnější léta a teplejší zimy (vodní masa se dlouho ohřívá a dlouho ochlazuje). Ale nejhlavnější je, že by soustava přehrad navždy zničila jeden z nejkrásnějších koutů Krkonoš a to kvůli hlouposti lidí, kteří o tom rozhodují od stolu z Prahy a neví o tom nic.
Neboť okolí Harrachova, Pasek nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou je místo s krásnou, zachovalou přírodou a lidovými stavbami. Vzhledem k tomu, že to je kraj poněkud stranou pozornosti - tedy s vyjímkou Harrachova - zachovaly se na špatně přístupných stráních údolí Jizery krásné bukové lesy, které jinde už dávno vymizely. V těchto lesích jsou skrytá krásná zákoutí, zajímavé skály - a mezi tím vším se vine cesta Planýrka, která vede z křižovatky Na Mýtě do Pasek nad Jizerou. Paseky nad Jizerou je ves, známá z knihy Zapadlí vlastenci od K. V. Raise, která si zachovala (narozdíl od překomercionalizovaných horských středisek) krásu a romantiku starých časů až dodnes.
Nu a s tím vším by měl být teď konec. Krásné lesy příjdou vykácet, romantická zákoutí zničit, údolí Jizery zaplaví voda a zhyzdí monstrózní betonová hráz a přes Paseky povede široká silnice, jež je spojnicí Královéhradeckého a Libereckého kraje a po které budou jezdit tisíce kamiónů. A to jen kvůli megalomanskému projektu, jehož užitečnost a potřebnost je více, než sporná.
vilemov5n.jpg, 14 kB Co je vlastně argumentem pro stavbu této soustavy přehrad. Argumenty se v průběhu let mění - dříve bylo potřeba vyrábět elektrickou energii, to už teď takový problém není, tak ministerstvo zemědělství argumentuje potřebou přehrad pro zachycení přívalů vody z hor a zabránění povodním. Ano, zní to dobře, jenže ještě máme v živé paměti povodně z roku 2002, kterým soustava přehrad na Vltavě rozhodně nezabránila. Proto se ministerstvo vytasilo s dalším argumentem - prý podle prognóz vědců bude v budoucnu strašné sucho a tak bude potřeba soustava přehrad jako zásobárna vody pro Prahu. Nemám nic proti našim pánům vědcům a dámám vědkyním, ale když jedni tvrdí, že nastane strašné horko a svět se změní v poušť a druzí vehementně tvrdí, že příjde nová doba ledová, příliš bych na jejich prognózách nestavěl.
Jak vlastně má soustava přehrad v údolí Jizery vypadat? Hlavní by byla nádrž u Vilémova, která by vodu Jizery zadržovala prostřednictvím 135 metrů vysoké hráze a která by zaplavila obrovské území, včetně části Harrachova a části Kořenova, soutok Jizery s Mumlavou nebo křižovatku Na Mýtě. Pod ní by měla být další přehrada - nádrž Paseky, která by byla vyrovnávací nádrží pro Vilémov. Další dvě přehrady jsou plánovány v údolí Mumlavy nad vodopády Mumlavy.
Občané okolních obcí, obzvlášť těch přehradou dotčených, proti takovým plánům důrazně protestují. Projekt se nelíbí ani vedení Libereckého kraje. Ale na ministerstvu zemědělství jsou tvrdohlaví jako mezci a nechtějí nic slyšet. Nezbývá nám všem nic jiného, než doufat, že podobné plány skončí nakonec tam, kam už dávno patří - v koši.
Myslím, že krásné přírody nemáme v naší republice tolik, abychom s ní mohli šeredit a takhle ji devastovat. Je zajímavé, že se k tomu nijak nevyjadřuje Ministerstvo životního prostředí. Možná proto, že mezitím chystá jiné "projekty".
A proto to zůstává jen na nás, lidech. Pokud ti, kteří o tom rozhodují, uvidí, že lidé jsou výrazně proti, neodváží se to realizovat, protože se budou bát o své volební preference. A proto vyzývám všechny, kterým záleží na přírodě - protestujte, demonstrujte, podespisujte petice, rozesílejte protestní nóty - ale hlavně se snažte informaci o tom rozšířit co nejvíce mezi lidi, ať o tom co nejvíc lidí ví.

Odkazy

Plánovaná vodní nádrž v Krkonoších - textový záznam pořadu Nedej se, který běžel na ČT2
EkoList po drátě MfD Obce a města nesouhlasí s výstavbou nové přehrady na Jizeře - stručný článek o přehradě
Horská přehrada - článek o přehradě a jejích negativních dopadech na Harrachov
Martina Pokorná - stránka mladé ženy, která kandiduje ve volbách do krajského zastupitelstva s cílem zabránit tumuto a podobným projektům.
Harrachov - stránka města
Kořenov - stránka obce
Paseky nad Jizerou - stránka obce
Rokytnice nad Jizerou - stránka obce

Fotografie míst, která by přehrada zničila

vilemov3n.jpg, 15 kB vilemov1.jpg, 15 kB vilemov5n.jpg, 14 kB vilemov6n.jpg, 11 kB vilemov2n.jpg, 14 kB vilemov7n.jpg, 14 kB
Zpět na Tomášovy řeči
Tomáš
8. 6. 2005 a 22. 2. 2006Vytvořil Tomáš v roce 2005 a 2006
Naposledy změněno: