Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W
Nápis Tomášův Internet
Červené písmenko W
Modré písmenko W Modré písmenko W

Tomášovy řeči

Poslanecké řeči 1

Čeho všeho už byla svědkem naše Poslanecká sněmovna... už v ní proběhlo bezpočet schůzí nudných, vzrušujících i bouřlivých, proběhlo v ní mnoho politických bojů, padlo mnoho návrhů, prohlášení i urážek... a všechno tohle bouřlivé dění zachycují stenoprotokoly, díky nimž můžeme být v písemné podobě svědky našeho politického dění. A s tím, jaké zajímavé výroky jsou v těchto stenoprotokolech zachyceny se můžete seznámit na následujících řádcích.
Tento výběr zajímavých výroků našich politiků vznikl již před delším časem a tak se výroky v němu uvedené nebudou příliš týkat současných událostí. Další díl však již bude mnohem aktuálnější.
Pan premiér (Vladimír Špidla) mě zřejmě neviděl, byla jsem na jedné takové konferenci přítomna, kterou on zahajoval, a pan premiér tam řekl, že slavnou dobou našich dějin je doba husitská, kde jsme se proslavili v Evropě, a další slavnou dobou bude naše čerpání ze strukturálních fondů. Tato vzletná slova slýcháme, ale skutek, jak se říká, utek.

Ing. Alena Páralová - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033371.htmVláda (Vladimíra Špidly) dneska odstoupila. Možná pro novou vládu se nabízí otázka, jestli by nebylo vhodné, aby zjistila u vlády Spojených států amerických dejme tomu na pět let dopředu, kde hodlají svými vojenskými zásahy páchat škody na zeměkouli, abychom my jako Česká republika si ve svých rozpočtech mohli na odstraňování důsledků těchto vojenských zásahů naplánovat finanční prostředky.

Ing. Karel Vymětal - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033366.htmDěkuji za slovo. Mám pocit, že nezačínáme nejšťastněji, protože v této sněmovně mluví všichni, akorát řečníka není slyšet.

Ing. Karel Vymětal - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033004.htmJe tu návrh na to, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji - on to nebyl návrh na odhlášení, ale já už jsem vás odhlásil, takže se znovu přihlaste.

PhDr. Lubomír Zaorálek - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033004.htmPrvní bod, o kterém budeme hlasovat, je návrh, o kterém musíme hlasovat, i když myslím, že už jsme se na tom dohodli, že v pátek 25. června nebude sněmovna příští týden jednat. Musíme o tom hlasovat, takže to dávám k hlasování.

PhDr. Lubomír Zaorálek - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033004.htmChtěl bych oba dva ctěné pány upozornit na to, že v této sněmovně je právě související tisk č. 678, který se týká úhrady ztráty konsolidační agentury, ve kterém nám Česká národní banka ve svém stanovisku sděluje, že v podstatě tímto návrhem si vláda pro sebe vytahuje dodatečně 10,8 mld. Kč, které jsou určeny - a teď cituji - "na řešení sociálních opatření schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v rámci druhé etapy reformy veřejných rozpočtů a na posílení výdajů kapitoly Státní dluh".

Ing. Martin Kocourek - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033013.htmPana ministra ani pana zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru samozřejmě z místa, kde strávili zcela nepochybně příjemné chvíle, nechci vyhodit, ale připomínám, že už jsme uprostřed projednávání nebo téměř uprostřed projednávání dalšího bodu.

Ing. Jan Kasal - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033016.htmPodstatou předloženého návrhu je sladit právní úpravu státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních správních celků a odstranit případy, které vedou k důsledkům hraničícím s absurditou. Například fond odměn nelze použít na odměny.

Jarmila Boháčková - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033016.htmChtěl bych poprosit pana ministra Sobotku, aby přispěchal do Poslanecké sněmovny a návrh ve druhém čtení odůvodnil.
Prosím, pokud někdo ve své blízkosti vidí pana ministra financí Bohuslava Sobotku, sdělte mu, že po něm vyhlašuji pátrání v tuto chvíli a že bude v jeho vlastním zájmu, pokud se co nejrychleji dostaví. (Ministr přichází.) Děkuji za to, že v tuto chvíli se již má očekávání naplnila, a mohu udělit panu ministrovi slovo.

Ing. Jan Kasal - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033016.htmProsím pana poslance Michala Haška, aby se, ač překvapen tím, že už je tento bod v tuto chvíli na pořadu jednání, ujal slova a uvedl svůj "nápad".

Ing. Jan Kasal - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/033schuz/s033017.htmProsím o klid. Někdo mi zcizil zvonec, takže prosím, aby ten, kdo ho má, ho vrátil. (Oživení v sále.)

PhDr. Lubomír Zaorálek - http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/034schuz/s034001.htm#r1

Zpět na hlavní stránku
Tomáš
17. 6. 2005


Vytvořil Tomáš v roce 2005
Naposledy změněno: