Ozdoba levé části hlavičky
Horní část menu Spodní část menu
Pozadí mezi menu
Socha z Galerie antického umění v Hostinném - Řek Lysippos
Konec menu

Obrázek, vložený sem kvůli kreténskému Internet Exploreru Tomášův Internet

VÝCHODNÍ ČÁSTÍ BROUMOVSKÝCH STĚN


Broumovsko je jeden z nejkrásnějších krajů naší země. Kraj chudý na peníze, ale bohatý na přírodní krásy - stolové hory korunované skalami, skalní města, bažiny i krásnou krajinu lesů, luk a polí. Je však bohatý i na zajímavé stavby - klášter, barokní kostely, kaple i nejrůznější kříže. Dnes se spolu vypravíme do jedné z jeho nejkrásnějších částí - do východní části Broumovských stěn.

Ať už pojedete do Broumovských stěn z kterékoliv strany, cesta to bude klikatá a členitá - po úzkých silnikách údolími a po kopcích, nahoru a dolů. Pravděpodobně vás dovede až do historického města Police nad Metují, ze kterého stoupá úzká silnička přes Suchý Důl a Slavný až na vrchol vysokého pohoří Broumovských stěn. Těsně pod ním je pěkné parkoviště a z rozcestí nad ním se rozbíhá celý hrozen turistických i cyklistických značek. My si vybíráme tu žluté barvy.

Jindy poklidná silnička ovšem dnes kypí čilým ruchem. V první záříjový víkend se všude děje něco zajímavého a silničky, cesty a pěšiny celého Broumovska se staly dějištěm zajímavého cyklistického závodu jménem Rallye Sudety. Jeho účastníci na trase dlouhé přibližně 110 km překonají neuvěřitelných 3000 výškových metrů a projedou se po nejkrásnějších místech a cestách Broumovska. Její popis najdete na adrese http://www.redpointteam.cz/zavody/rallye_sudety/rallye_popis/index.html. Není to však závod pro nějaké čajíčky, je to náročný závod pro ostřílené a zdatné cyklisty. Pro ty méně zdatnější je připravena trasa dlouhá 60 km.
Zdatných cyklistů se však našlo habaděj, jezdí jich tu v neustálém proudu desítky, možná i stovky. Naštěstí nejdeme po silničce dlouho, značka nás vede podél pastvin...

Kráva na nejkrásnější pastvině.

...po pěšině, které po chvíli začíná prudce sestupovat do hluboké Zaječí rokle. Za chvíli už jsme v pravé divočině, plné omechovatělých balvanů a živých nebo mrtvých a různě popadaných stromů.

Zaječí rokle

Skály se tyčí do stále větší výše a z temnoty mezi do sebe zaklíněnými obřími balvany čiší chlad. Nesčetná tajemství skrývají skalní rokle Broumovska - odvážní výzkumníci se občas vydavají do temnýc skalních slují a do tajuplného světa, skrytého pod balvany. Nacházejí tam zajímavosti, jako jsou třeba kořenové krápníky a dokonce prý jsou ve skrumáži balvanů skrytá i místa, kde ani v nejžhavějším létě nikdy neroztaje led. Můžeme tam nahlédnout i my - třeba do Jeskyně Macarát, kam nás ve své fotogalerii ochotně bere znalec krásných míst naší země, tramp tělem i duší i úžasný fotograf Honza Moravec.

Spodní částí Zaječí rokle vede starodávná cesta, která byla kdysi dlážěná velkými pískovcovými balvany, ale voda a mráz udělaly za desítky a možná i stovky let své.

Cesta Zaječí roklí

Z téhle cesty však žlutá značka po chvíli odbočuje a vede nás po úbočí, kterým pohoří Broumovských stěn prudce spadá do Broumovské kotliny. Cesta to není jednotvárná, vede nás přes další skalnatou rokli, plnou obrovských balvanů.

Skrumáž obřích balvanů

Kdyby tady někdo chtěl schovat poklad, mohl by tak bezpečně učinit na tisíci různých místech. Možná by ho ale pak ani sám nenašel.

Průsek, v němž stojí mohutné sloupy vedení vysokého napětí, odhaluje výhled na skály nad námi, Broumovskou kotlinu i Javoří hory.

Výhled pod dráty elektrického vedení

Pokračujeme dál po úbočí mezi balvany a skalami a zdálky slyšitelné skřípění brzd nás upozorňuje na to, že naši cesta překříží trasu cyklistického závodu. Za chvíli jsme na ni a bohužel nás žlutá šipka nekompromisně vede nahoru po cestě, po které sjíždějí celé spousty cyklistů.

Cesta zvaná Vodní zámky

Popis trasy závodu se o ní samozřejmě také zmiňuje:

Po místní komunikaci vystoupáme nad Slavný a místy asfaltovou Vambeřickou cestou dojedeme na Pelovku, kde odbočíme doleva směrem na Zelený hájek. Po široké lesní cestě jedeme až k místu, kde cesta začne prudce stoupat ke skalám. Před stoupáním odbočíme vlevo a po projetí úvodního sjezdíku a projetí Kamennou bránou pod Velkou kupou (708 m.n.m.) nás čeká jeden z nejzajímavějších sjezdů trasy starou dlážděnou cestou zvanou Vodní zámky dolů k Martínkovicím.

Cesta Vodní zámky je krásná, vede mezi skalami a obrovskými balvany a je dlážděná velkými kameny, místy nepravidelnými, místy obdelníkovými, poskládanými podobně vázaně, jako se skládají stěny z cihel. Někde se dláždění zachovalo, jinde ho už dávno voda podemlela a všelijak zprohýbala. Cyklisté tak mají co dělat, aby prokličkovali všemi nástrahami, které jim prudký sjezd touhle cestou přináší. Snažíme se jim nepřekážet, ale příjemný pocit to není, obzvlášť když se cesta zúžuje a není se moc kam uhnout. Cyklisté jsou naštěstí přívětiví a ohleduplní a snaží se, aby svou jízdou neohrožovali sebe ani druhé. Jen jednou se ve mně zastaví srdce, když jednomu závodníkovi kousek nad námi podjede kolo a on sebou praští rovnou na kostrbaté kameny. Naštěstí to asi znamenalo jen pár modřin, hned se zvedá a pokračuje v jízdě.

Konečně nás šipka značky svádí z cesty doleva a prudkým stupáním vede na vrchol Velké kupy. Na jejím vrcholu jsou krásné skály.

Průchod mezi skalami na Velké kupě

(Pokud by někdo mou stránku znal skutečně zpaměti a připadalo mu, že podobný obrázek už na ni někde viděl, tak má pravdu - ze stejného místa je pořízený pěknější obrázek Broumovské stěny ve fotogalerii Romantické cesty.)

Po kousku cesty mezi krásnými skalami...

Skály na Velké kupě

...nás krátká odbočka přivádí k největší zajímavosti Velké kupy - Kamenné bráně.

Kamenná brána na Velké kupě

Ta je úžasná - je docela velká, ale hlavně působí dojmem, že je poskládaná z balvanů, které na sobě drží jen silou vůle.

Kamenná brána

Když vystoupíme po několika balvanech a ve skále vytesaných schůdcích až do samotné brány, staneme na hraně desítky metrů vysokých skal, ze kterých je výhled na Broumovskou kotlinu, lemovanou členitým pásmem Javořích hor.

Javoří hory z Broumovských stěn

Nasadíme sedmimílové boty, uděláme pár kroků... a stojíme na rozhledně na vrcholu nejvyšší hory Javořích hor - Ruprechtickém Špičáku - abychom se podívali přes Broumovskou kotlinu na Broumovské stěny.

Výhled z Javořích hor na Broumovské stěny

Několika kroky přeběhneme zpátky ke Kamenné bráně. Narozdíl od Adršpašských skal nejsou Broumovské stěny zdaleka přelidněné, ale tady u Kamenné brány přece jen nějaké potkáváme. Je to příjemné setkání - rádi cestují stejně jako my a hodnou chvíli si tu spolu povídáme o zajímavých místech. Nenudí se ani jejich pejsek - s vášní chňape po každé vose, která letí okolo, ale každá se mu zatím stačila vyhnout. Pejsek to však bere sportovně a alespoň neschytal žádné žihadlo.
Dneska je krásně a lidé mají dobrou náladu - usmívají se na sebe, jsou milí, přátelští a ohleduplní. Kéž by bylo takových dnů víc.

Další cesta je poutavá, vede nás tak víceméně po rovině, ale i když jsme na samém vrcholu pohoří, jdeme pořád mezi skalami.

Skály na Velké Kupě

Cesta skalami je členitá - ne na převýšení, ale vede skalními průchody...

Skalní průchod

...přes balvany a po kořenech, ze strany na stranu, někdy je ale i nečekaně pohodlná.

Cesta skrz skály

Postupně se ale cesta rovná a vede takřka po rovině, obklopená takřka souvislou řadou nízkých skal, připomínajících vzhledem nějakou pradávnou hradbu z časů bájných hrdinů.

Cesta mezi skalními hradbami

Některé ze skal mají tvar typický pro celé Broumovsko. Materiál, který kdysi v pradávném pravěku přinášely mořské proudy, nebyl asi vždycky stejný a tak ani jedna skála není ve všech svých částech stejná. Některé ze skal na Broumovsku mají spodní část měkčí a méně odolnou větru, sněhu a dešti a proto postupem času vzniká hřibovitý tvar.

Skalní hřiby

Cesta pokračuje přímým směrem mezi skalami stále dál a dál a je moc příjemná. Na jaře je to ale někdy horší, to se tyhle cesty mezi skalami místy rády mění napůl v močál.

Cesta mezi skalami

Přicházíme k rozcestníku a značky se žlutými trojúhelníčky - značkou vyhlídky - nás vedou doleva mezi skalami a po haťovém chodníčku.

Cesta na Korunu

Další členitá cesta nás vede nahoru a dolů přes skalky a krátká vyšlapaná odbočka vlevo nás přivádí na úchvatnou vyhlídku z vysokých skal Koruny - druhého nejvyššího vrcholu Broumovských stěn.

Výhled z Koruny k západu

Tahle strana dala Broumovským stěnám jméno - na stranu k Broumovu skutečně spadají impozantní a vysoké skalní stěny prudce dolů. Z téhle strany působí Broumovské stěny dojmem úžasné stolové hory, ale stolovou horou ve skutečnosti nejsou. Stolová hora totiž prudce spadá do všech stran, ale Broumovské stěny působí dojmem stolu o dvou nohách na jedné straně - k Broumovu spadají příkře, ale směrem k Polici nad Metují jsou mnohem povlovnější stráně bez skalních stěn. Vědci však mají jméno pro všechno a tomuhle typu hory říkají kuesta.

Z téhle vyhlídky je ještě krásnější výhled, než od Kamenné brány. Vidíme pod námi lesy, pole, louky a vesničky Broumovské kotliny a za ní se k nebi vypínají mnohé vrcholky sopečného pohoří jménem Javoří hory a za nimi ještě vyšší hory - Góry Kamienne s nejvyšší horou Waligórou.

Javoří hory a Góry Kamienne

Hned vedle vidíme ještě vyšší a ještě starší pohoří jménem Góry Sowie - Soví hory - s nejvyšší horou Velkou Sovou.

Výhled z Koruny na Soví hory

Zajímavé věci tu však máme i téměř na dosah - krásné skály, všelijak pokroucené borovice... ale také naši pozornost upoutá stále hlasitější vrčení a po chvíli kolem nás neuvěřitelně blízko proletí pěkné malé bílé letadélko, jehož pasažéři nám z okének mávají. Bohužel bylo letadélko rychlé a můj foťáček pomalý - než se zaktivoval, bylo letadélko pryč.

Letadlo nad Broumovskými stěnami

Vracíme se na značenou cestu a ta nás vede dál dalším skalním průchodem...

Skalní průchod

...a hájkem něžně bílých břízek...

Cesta březovým hájkem

...a končí až na vyhlídce na hraně úžasných vysokých skal, které korunují celý vrchol Koruny.

Vyhlídka na Koruně

Z téhle vyhlídky se díváme zase na jinou stranou, více na východ, převážně k bratrům Polákům. Na jaké hory se díváme, to už ani nevím, možná Góry Bardzkie a v dálce se dají mlhavě tušit obrysy Králického Sněžníku.

Výhled z Koruny do Polska

Přímo pod námi je hluboké údolí a za ním se zdvíhají stráně Stolových hor, korunované nejvyšší horou, které bratři Poláci říkají Szczelińiec a my ji známe pod jménem Hejšovina.

Výhled z Koruny na Stolové  hory

Teď roztáhneme křídla, přeletíme údolí, necháme se vynést stoupavým proudem a staneme na vysokánských skalách Velké Hejšoviny, kousek nad hlubokánskou roklí jménem Pekielko.

Broumovské stěny z Hejšoviny

Broumovské stěny odtud vypadají nádherně. Koruna je odtud dobře vidět - jsou to ty vysoké skály napravo na hraně pohoří. Více vlevo je o metr vyšší Božanovský Špičák - nejvyšší vrchol Broumovských stěn. Vzadu vidíme celé Broumovské stěny až k Hvězdě. Splachtíme zpátky na Korunu a čeká nás táž cesta na rozcestí.

Skalní průchod při cestě z Koruny

Od něho pokračujeme dál po žluté značce z kopce dolů. Už vím, kde se na Velký pátek otevírá hora s pokladem...

Vchod do hory

Pod kopcem narazíme na příčnou cestu, na které opustíme dolů do Božanova vedoucí žlutou značku, dáme se nalevo a po kousku cesty narazíme na zelenou. Po ní jdeme příjemnou lesní cestou a když se po naší levé straně začnou objevovat mělké skalnaté rokle a průrvy, jsme u dalšího pěkného místa Broumovských stěn - ve skalách na Božanovském Špičáku. Dorazíme tam žlutě značenou odbočkou a cesta to není vůbec nezajímavá. Není tu zpočátku tolik skal, jako třeba na Velké Kupě, ale zajímavá je každá z nich.

Skalní hřib

I v Broumovských stěnách, stejně jako v jiných skalních městech, má dost skal svá jména, tady je ale povětšinou znají jen horolezci a znalci skal. Výjimkou je právě BOžanovský Špičák, kde jsou u některých skal tabulky se jmény. Tahle skála se jmenuje Velbloud...

Skála Velbloud

...ale mně spíš připomíná velkou klaunovskou botu. Tohle je skála Kovadlina.

skála Kovadlina

Na Božanovském Špičáku najdeme celý zvěřinec. Tohle je krásná Kačenka.

skála Kačenka

Náhle se les rozestupuje a z na pohled nízké skalky se nám otevírá ohromující výhled. Skalka je totiž skalkou jen na pohled z dálky, když ni stojíte, zjistíte, že to je vysoká skála na okraji strmého srázu. Vidíme odtud krásně Velkou a Malou Hejšovinu...

Výhled z Božanovského Špičáku na Velkou a Malou Hejšovinu

...nebo krásnou stolovou horu jménem Bor, polsky Skalniak, jejíž úbočí leží v Čechách, ale plochý vrchol je již v Polsku a je na něm úžasné skalní bludiště jménem Bledne skaly, kterým vedou úzké cestičky mezi převislými skalami.

Další cesta nás vede po hraně skal a občasné úzké odbočky vedou na další skály s krásnými výhledy na Hejšovinu a Bor.

Hejšovina a Bor z Božanovského Špičáku

Krásné výhledy však nejsou jediným důvodem, proč tu obcházím každý kout skal. Někde tady jsem si totiž kdysi v červnu 2005 vyfotografoval tuhle nádhernou borovičku.

Přírodní bonsaj na Božanovském Špičáku

Obrázek to byl fotografovaný klasickým foťáčkem, navíc trochu proti slunci, dneska by to šlo líp, jenže ať hledám jak hledám, borovička nikde. Asi jsem hledal špatně a nekápl jsem na to správné místo, nebo už borovičku vzal vítr a čas. Mrzí mě to.

Cesta se odklání od hrany vrchu, ale nuda nám tu nehrozí, protože se vzápětí hrouží mezi docela vysoké skály.

Mezi skalami Božanovského Špičáku

V tomhle skalním bludišťátku jsou další příslušníci skalního zvěřince - hodně už stromy zarostlá Veverka, Makak nebo Varan...

skála Varan, vlevo je Makak

K nim se přidává také ležící a předoucí Kočka...

skála Kočka

...nebo pěkná Želva.

skála Želva

Opouštíme skalní město na Božanovském Špičáku a malý kousek cesty nás přivádí až do sedla u Pánova kříže, kolem kterého prochází široká Vambeřická cesta, jíž kdysi chodila procesí do prolaveného poutního místa Vambeřice. Na širokém prostranství u Pánova kříže se věřící modlili a odpočívali před další cestou.

Pánův kříž

Od Pánova kříže se rozbíhají značené cesty na všechny strany. My si vybíráme značku žluté barvy, která nás chvíli vede lesem, chvíli mezi balvany a dovede nás až k monumentální skalní bráně.

Brána do skalního bludiště

Procházíme jí a za ní nás krátká obočka skrz úžasnou skrumáž všelijak do sebe zaklíněných balvanů a skal...

Všelijak do sebe zaklíněné balvany

...přivádí až na Junáckou vyhlídku - místo, kde se za časů nesvobody a zákazů tajně scházeli Skauti. Z ní je krásný výhled na skály Božanovského Špičáku...

Božanovský Špičák

...i na Hejšovinu a Bor.

Hejšovina a Bor

Junácká vyhlídka není jedinou zajímavostí těchto míst - pod námi se rozkládá celé skalní město, jehož částí se proplétá značená cesta jako v pravém bludišti, větší část je neznačenou divočinou, plnou skal a divokých roklí. Bohužel se sluníčko už silně kloní k západu a bylo by kruté, kdyby nás tu zastihla tma, proto se vracíme stejnou cestou k Pánovu kříži a po Vambeřické cestě se vydáváme směrem ke Slavnému. Okolo jsou jen stromy, ale cesta pěkně ubíhá. Přece jen se však jedna zajímavost najde...

Staré značení cesty z Hejšoviny na Hvězdu

Patník se šipkami - u šipky směřující našim směrem vidíme vytesanou hvězdičku, u šipky v opačném směru písmeno H. Je to prastaré značení cesty z Hejšoviny na Hvězdu. Kdybyste se vydali ze Slavného na Hvězdu, podobných značek najdete na skalách vytesaných ještě několik a na Hvězdě i vysoký patník s vytesanými nápisy, který sloužil jako dnešní turistické rozcestníky.

Nás o kus dál zcela současný rozcestník od červené značky zve na Slavenskou vyhlídku. Jdeme kousek lesem, kousek mezi velkými balvany a staneme na vysokých skalách na hraně hory. Pod sebou vidíme nádherné Slavenské skály.

Slavenské skály ze Slavenské vyhldíky

Sluníčko už je těsně nad obzorem a poslední jeho paprsky zlatí skály na Vysoké Kupě...

Vysoká Kupa

...zatímco Broumovská kotlina už se pomalu začíná halit do plášťů noci.

Broumovská kotlina, Javoří a Soví hory

Vracíme se na Vambeřickou cestu a do Slavného už to máme jen kousek. Nad jeho chaloupkami krásně zapadá slunce.

Západ slunce nad Slavným

Loučíme se s Broumovskými stěnami. Ale určitě ne na dlouho. Dnes jsme se potulovali jejich východní část, ale jejich západní část se Slavenskými hřiby, vyhlídkou Supím košem, Kovářovou roklí, Hvězdou a Honským Špičákem je neméně krásná a asi je i známější. Tak někdy příště v Broumovských stěnách na shledanou.

Tomáš 7. září 2013Zpět do rubriky Vandrování